Temporomandibulær dysfunktion (TMD) – smerter fra kæbeled og tyggemuskler

Oversigtsartikel Dato: 17.03.2010

Temporomandibulær dysfunktion (TMD) er den hyppigste årsag til kroniske orofaciale smerter. Sådanne smerter fra kæbeled og tyggemuskler findes hos ca. 10 % af befolkningen, men anses kun for at være behandlingskrævende hos ca. 3 %. Det er karakteristisk, at smerterne provokeres eller forværres ved kæbefunktion som høj gabning eller langvarig tygning. Fra kæbeleddet optræder de som smertejag eller borende smerter lige foran øret og fra tyggemusklerne som murrende, trykkende og pressende smerter med diffus udbredelse. Smerterne fra kæbeleddet er moderate til svære i intensitet ved smertevoldende tilstande som kæbeledsartrose og svage til moderate ved myoser og myalgi i tyggemusklerne. Der er ingen direkte kausal behandling for smerterne, men det naturlige forløb er som regel gunstigt for lidelser lokalt i kæbeleddet, selvom tilstandene kan være langvarige. De kan i de fleste tilfælde reduceres eller lindres med god effekt ved farmakoterapi med paracetamol og ibuprofen. I tillæg hertil kan anvendes fysiurgiske metoder, herunder bidskinner, ligesom information og rådgivning er meget væsentligt for patientens smerteoplevelse.

Temporomandibular disorders (TMD) – pain from the temporo­ mandibular joints and the masticatory muscles: Temporomandibular dysfunction (TMD) is by far the most common cause of long-lasting and chronic orofacial pain. About 10 % of the population suffers from pain from the temporomandibular joints (TMJ) and masticatory muscles. However, treatment is only needed in fewer, probably in only about 3 %. Characteristically, this pain is provoked or aggravated by jaw function and movements such as maximal jaw opening and chewing movements. TMJ pain is often experienced as stabbing and squeezing pain in front of the ear, whereas masticatory muscle pain is more diffuse and is felt as a feeling of pressure or tightness or fatigue. There is no causal treatment for the pain, but the natural course is normally favourably for local TMJ conditions, although the course may be prolonged. In most cases, the pain can be reduced or eliminated effectively by pharmacological treatment with paracetamol and ibuprofen, and intraarticular injections with corticosteroids. In addition, conservative treatment, including physical therapy, exercises, and flat stabilisation bite splints, are together with information, reassurance, and provision of advice important to diminish the pain experience in the patients.