Comparison of cerebral activity during teeth clenching and fist clenching: a functional magnetic resonance imaging study

Sekundær artikel Dato: 24.02.2011

Tænderskæren stimulerer hjernen mere end knyttede næver
Under anvendelse af funktionel magnetisk resonansbilleddiagnostik sammenlignedes den cerebrale aktivitet hos 14 forsøgspersoner med let knyttede hænder og under let tænderskæren for at få mere information om de centrale procesmekanismer bag bruksisme (tænderskæren) i vågen tilstand. Statistiske sammenligninger med subtraktion af baseline anvendtes til at identificere hjerneområder med signifikant hjerneaktivering, når forsøgspersonerne henholdsvis knyttede deres hænder og skar tænder. Forsøgspersonerne evaluerede selv på en VAS-skala (1- 100) den kraft, de lagde i at knytte hænder og skære tænder efter funktionel magnetisk resonansbilleddiagnostik. Bilateralt let knyttede hænder aktiverede bilateralt den sensomotoriske cortex signifikant, mens let tænderskæren kunne associeres med signifikant aktivering af såvel den sensomotoriske cortex bilateralt som supplementært motorisk område, den dorsolaterale præfrontale cortex og den posteriore parietale cortex. Forsøgspersonernes VAS-evalueringer af anvendt kraft til at knytte hænderne og til at skære tænder var ikke signifikant forskellige. Da let tænderskæren aktiverer vidt udbredt kortikalt netværk sammenlignet med let knyttede hænder, antager vi, at tænderskæren foranlediger en mere kompleks cerebral aktivitet end den aktivitet, der forårsages af knyttede hænder. Den kliniske betydning af disse resultater er endnu ukendt, men kunne være relaterede til tilbøjeligheden til at udløse tænderskæren i vågen tilstand.

Klinisk relevans:

Using functional magnetic resonance imaging, we compared the cerebral activity during bilateral light fist-clenching and light teeth clenching to provide more information on the central processing mechanisms underlying awake bruxism. Fourteen subjects participated in our study. Statistical comparisons were used to identify brain regions with significant activation in the subtraction of light fist clenching and light teeth clenching activity minus baseline. Participants also evaluated the perceived effort of clenching for each task, using a visual analogue scale of 0-100, afterfunctionel magnetic resonance imaging was performed. Bilateral light fist clenching significantly activated the bilateral sensorimotor cortex, while light teeth-clenching was significantly associated with activation of the bilateral sensorimotor cortex, supplementary motor area, dorsolateral prefrontal cortex, and posterior parietal cortex. The VAS scores for fist clenching and teeth clenching were not significantly different. As light teethclenching activates a more extensive cortical network compared with light fist clenching, we suggest that the teeth clenching may induce a more complex cerebral activity compared with the performance of a hand motor task. The clinical significance of these findings remains unknown but could perhaps be related to the propensity to trigger awake bruxism.