Dento-alveolære traumatiske beskadigelser i det primære tandsæt

Oversigtsartikel Dato: 17.11.2011

Denne artikel søger at supplere allerede foreliggende lærebøger og referenceværker om dental traumatologi med forskellige praktiskkliniske informationer med særligt henblik på akutte besøg af små børn, der har været udsat for et akut mekanisk traume. Det forhold, at traumatiske beskadigelser af primære tænder sker hos små børn (2-3 år), stiller særlige krav til behandleren, både hvad angår faglig indsigt og empati over for forældre og børn (børnekompetence). Røntgenundersøgelsen anses sædvanligvis for en meget væsentlig del af undersøgelsen, men kan være vanskelig at gennemføre på små børn i den akutte situation. Mange traumatiske skader på primære tænder kræver ingen behandling i den akutte fase. Hvis ekstraktion er indiceret er smertekontrol og eventuel sedering nødvendig. Forældre bør oplyses om risikoen for følgetilstande i det permanente tandsæt, og der bør tages stilling til forsikringsspørgsmål.

Klinisk relevans:

Traumatic dental injuries in the primary dentition
The present paper attempts to supplement existing textbooks and manuals on dental traumatology with various clinical aspects of the management of traumatic injuries to primary teeth in young children. Special emphasis is given to the emergency visit. traumatic dental injuries to primary teeth are frequent in young children (2-3 years), and require specifi c competencies from the dentist in terms of updated professional knowledge and empathy (child competency). radiographic examination is an essential part of the examination of the traumatized child, but can be diffi cult to perform in young children, especially at the emergency visit. Many trauma injuries to primary teeth require no invasive treatment at the emergency visit. If extraction is indicated, sedation as well as good pain control is essential. Parents should be informed about the risks of sequelae on the permanent tooth germ, and insurance issues should be settled.