Dentoalveolære traumer i det permanente tandsæt

Oversigtsartikel Dato: 17.11.2011

Traumer i det permanente tandsæt forekommer hyppigt. Barnet og forældre kan ved ankomsten til klinikken være nervøse og usikre. Derfor er det væsentligt, at den tandlæge, der modtager patienten, har overblik, undersøger systematisk, stiller rigtige diagnoser og giver en rationel og gennemførlig akut behandling med god prognose. Artiklen gennemgår kort traumeundersøgelse, traumediagnostik, og akut behandling. Det er vigtigt at vurdere risiko for patologiske følgevirkninger af traumet og at diagnosticere følgesymptomer hurtigt, når de opstår, så der kan iværksættes hensigtsmæssig akut behandling, followup og kontroller.

Klinisk relevans:

Traumatic dental injuries in permanent dentition
This article describes briefly the investigation and treatment of trauma in permanent dentition. Traumas in the permanent dentition are common. The child and parents may on arrival at the clinicbe nervous. What will happen to the traumatized tooth? What are the implications of the trauma? It is essential, therefore that the dentist who receives the patient has a complete overview, gives accurate diagnosis, conducts systematic investigation, and provides rational and workable acute treatment with good prognosis. It is especially important to assess the risk of late effects, and to diagnose them as early as possible in order to provide an optimal acute treatment.