Mundhulens mikroflora hos patienter med marginal parodontitis

Oversigtsartikel Dato: 27.07.2011

Viden om marginal parodontitis’ mikrobiologi tog for alvor fart for ca. 40 år siden. Den tidlige viden var baseret på mikroskopiske og dyrkningsmæssige undersøgelser af den subgingivale plak. Anvendelsen af de nyere molekylærbiologiske metoder har betydet, at vor viden om de ætiologiske faktorer for marginal parodontitis i disse år fortsat er i hastig udvikling. Mange af de bakteriearter, som er observeret ved hjælp af DNA-analyser, er endnu ikke navngivet, og deres egenskaber er ukendte, da de endnu ikke er mulige at dyrke. Op imod 50 % af de mere end 600 forskellige bakteriearter i mundhulen kan ikke dyrkes. Viden om samspillet mellem bakterierne i plakken, som er en biofilm, er ligeledes under hastig udvikling. Dette betyder, at vi i de kommende år løbende må revidere vores forståelse af marginal parodontitis’ mikrobiologi. I nærværende oversigtsartikel præsenteres den eksisterende viden for kronisk og aggressiv marginal parodontitis hos i øvrigt raske individer, men også hos syge patienter samt hos individer, der lever under varierende livsomstændigheder og er af forskellig etnicitet. Muligheden for fremtidig mikrobiologisk identifikation af risikopatienter og måling af effekt af behandling overvejes, men der foreligger endnu ikke viden, som understøtter denne mulighed.

Klinisk relevans:

The oral microflora in patients with periodontitis The knowledge of microbiology concerning periodontitis speeded up about 40 years ago. Early on the knowledge was based on microscopic examinations and methods of cultivation of subgingival plaque. Application of the more recently developed molecular biological methods implies a rapidly and continuously growing development of our knowledge of etiological factors. In about 50 % of more than 600 different species of bacteria in the oral cavity, although observed by DNA analysis, cultivation has not yet been feasible. Consequently their characteristics are unknown and many bacteria have not been named. Knowledge of interactions and communication among bacteria in plaque which is the biofilm, is likewise developing rapidly. Thus, a continuous revision of our understanding of the microbiology concerning periodontitis will be called for. The present paper describes the knowledge of chronic and aggressive periodontitis in otherwise healthy individuals as well as in diseased individuals, in individuals living under diverse circumstances and of differing ethnicity. A scenario for future microbiological identification of risk groups and controlling the outcome of the treatment is contemplated, but no evidence to support such steps has been acquired so far.