Probiotika og orale sygdomme

Oversigtsartikel Dato: 17.03.2011

Den stigende anvendelse af probiotiske bakterier inden for det gastrointestinale område har medført en øget interesse for probiotikas effekt på det orale miljø og de mulige anvendelsesområder både i forbindelse med forebyggelse og behandling. Formålet med denne artikel er kort at sammenfatte aktuel forskning vedrørende probiotika og dets potentiale til at påvirke orale sygdomstilstande. Indtagelse af probiotiske bakterier kan påvirke biofilmen i mundhulen både lokalt og systemisk. Lokalt kan plakkens sammensætning ændres og systemisk påvirke immunforsvaret. Generelt ses lovende resultater inden for cariologi og parodontologi, men der mangler flere kliniske studier, før der kan gives egentlige kliniske anbefalinger for anvendelsen.

Klinisk relevans:

Probiotics and oral diseases
The increased use of probiotic bacteria to improve gastrointestinal health has led to further interest in the effect on the oral environment and the possible applications for both prevention and treatment. The aim of this article is to summarize the current knowledge regarding probiotics and the potential to influence oral health. The probiotic bacteria can affect the oral biofilm locally and systemically. Locally, the composition of the dental biofilm can be altered and, systemically, changes in the immune system can be induced. Generally, promising results within the fields of cariology and periodontology has been recorded, but more clinical studies are needed before any guidelines for the use of probiotics can be given.