Risikovurdering af parodontitispatienter i klinikken

Oversigtsartikel Dato: 18.08.2011

Parodontalbehandling bør bl.a. tilrettelægges efter den individuelle sygdomsrisiko. Ved vurderingen af risikoprofilen for den enkelte patient indgår en række forhold, knyttet til større eller mindre sygdomstilbøjelighed. Disse forhold er: procentdel af sites med blødning ved pochemåling, antallet af sites med pocher ≥ 5 mm, antallet af mistede tænder, knogletab i forhold til alder, forekomst af medicinsk sygdom og tobaksrygning. En systematisk registrering af disse forhold i et diagram (Spiderweb-systemet) kan bidrage til mere objektiv vurdering af den enkelte patients risiko for sygdomsudvikling eller progression og dermed forbedre tilrettelæggelsen af vedligeholdelsesfasen.

Klinisk relevans:

Risk assessment of periodontitis patients
Effective periodontal treatment planning should be based on evaluation of individual risk for disease. On a patient basis, risk is dependent on a number of factors associated with high or low risk profiles. These factors are: proportion of sites with bleeding on probing, number of sites with probing pocket depth ≥ 5 mm, number of lost teeth, bone loss relative to age, medical disease and tobacco smoking. Systematic registration of these factors in a diagram (The Spiderweb-system) has been shown to improve evaluation of the periodontal risk profile which again may improve planning of the supportive periodontal therapy.