Tema om parodontologi – Del 1

Faglig leder Dato: 27.07.2011

Der er betydelig vækst i de parodontologiske ydelser, vel nok ikke fordi der er mere sygdom i befolkningen, men fordi fagområdet nyder voksende bevågenhed fra såvel patienter som fra tandlæger. Samhørende hermed har der i de senere år været udtrykt et betydeligt ønske om faglige artikler om parodontologi i Tandlægebladet. Baggrunden for netop nu at imødekomme dette ønske er, at vi i de senere år på Afdelingerne for Parodontologi ved Tandlægeskolerne i København og Århus har haft en enestående mulighed for at diskutere og koordinere vore holdninger til faglige temaer. Årsagen er, at flere af lærerne arbejder begge steder. Ud over fælles forskningsprojekter er resultatet bl.a. gensidig inspiration og udvikling af undervisningen, herunder udarbejdelse af fælles undervisningsmateriale.

På afdelingerne finder vi det væsentligt at orientere vore praktiserende kolleger om indholdet af de igangværende bestræbelser, således at de nyuddannede tandlægers videnbaggrund kan blive kendt af alle danske tandlæger. Foruden foredrag, kurser og symposier er en af mulighederne for at orientere om faglige emner temanumre i Tandlægebladet, som de nu foreligger med emnet parodontologi. I det første af to temanumre bringes her artikler om marginal parodontitisepidemiologi, klassifikation, ætiologi og patogenese, og i det efterfølgende temanummer suppleres med yderligere klinisk orienterede artikler. Vi håber, at Tandlægebladets bestræbelser derigennem kan medvirke til efteruddannelsen af de danske tandlæger.

Palle Holmstrup, Faglig koordinator af temaet

Klinisk relevans: