Benignt fibrøst histiocytom

Kasuistik Dato: 07.08.2012

Baggrund – Benignt fibrøst histiocytom er en mesenkymal tumor, der oftest optræder i huden på ekstremiteterne. Den ses meget sjældent i knoglevæv og ekstremt sjældent i kæbeskelettet. Tumoren forekommer i alle aldre, men ses oftest efter 20-års-alderen og præsenterer sig i knogle som en langsomt voksende hævelse, der kan medføre ekspansion af knoglen med gennembrydning af den lingvale og bukkale knoglelamel. Tilstanden kan være asymptomatisk eller forbundet med smerte. Benignt fibrøst histiocytom kan vokse aggressivt med indvækst i nærliggende anatomiske strukturer, og tumoren behandles med kirurgisk resektion. Patienttilfælde – I nærværende artikel præsenteres en 73-årig kvinde med et benignt fibrøst histiocytom i underkæben, og de differentialdiagnostiske overvejelser diskuteres. Konklusion – Patienten behandles med mandibelresektion og en rekonstruktionsskinne. Der konstateres recidiv efter fire år.

Klinisk relevans:

Benign fibrous histiocytoma
Background – Benign fibrous histiocytoma is a mesenchymal tumour that occurs predominantly on the skin of the extremities. It is very seldom seen in bone and extremely rare in the jaws. The tumour occurs in all ages but mostly in those older than 20 years. In bone, benign fibrous histiocytoma is often presenting as a slowly growing tumour with bony expansion and occasionally, pathological fracture. The lesion can be painful or asymptomatic. Benign fibrous histiocytoma may have an aggressive growth and the potential to infiltrate neighbouring anatomical structures. Treatment consists of surgical resection. Case study – In the present report the diagnosis and treatment of a 73-year-old woman with benign fibrous histiocytoma in the mandible is described and the differential diagnosis discussed. Conclusion – The patient is treated with surgical resection and a reconstruction plate. After four years the tumour recurred.