Erhvervsbetinget erosion?

Kasuistik Dato: 12.04.2012

Baggrund – I forbindelse med dental erosion er en grundig udredning af patienten vigtig, således at årsagen til erosionernes opståen findes, og der kan iværksættes adækvat forebyggende indsats. En sådan udredning er ikke mindst vigtig, når arbejdsmiljøet mistænkes. Patienttilfælde – En 30-årig patient, der arbejder som pladesmed, blev henvist til Landsdels- og Videnscenter, Århus Sygehus, med henblik på udredning af patientens kraftige slid. Patienten udviste ikke-alderssvarende tandslid af emalje og dentin svarende til erosion forårsaget af syredampe i arbejdsmiljøet, muligvis forstærket af abrasion på grund af slibestøv. Ifølge anamnesen var der ikke grund til at antage, at erosionerne havde baggrund i stort forbrug af sure læskedrikke eller refluksproblemer. Konklusion – I dette tilfælde mistænkes patientens arbejdsmiljø som hovedårsagen til erosionsskaderne. Sagen blev anmeldt som arbejdsskade, men ikke anerkendt, da erosioner ikke er optaget på Arbejdsskadestyrelsens liste over erhvervssygdomme. En systematisk registrering af lignende tilfælde kunne imidlertid på sigt ændre retspraksis for fremtidige patienter med arbejdsbetinget erosion.

Klinisk relevans:

Occupational dental erosion – a call for the systematic reporting of cases
Background – Thorough examination and careful history taking is essential to clarify the likely cause of dental erosion. This should always precede any treatment and prophylactic intervention, not least when the working environment is suspected as a causative factor. Case study – A 30-year-old male sheet metal worker, was referred to the Centre for Oral Health in Rare Conditions, Aarhus University Hospital, for examination and diagnosis of severe tooth wear. The patient showed a significant loss of enamel and dentin, considerably more severe than expected for his age. The tooth wear was diagnosed as erosion due to acid fumes in the working environment; possibly enhanced by abrasion from powdered abrasives. Conclusion – In this case the working environment was considered the major cause of the tooth wear. The case was reported to the National Board of Industrial Injuries, but the case was not approved by the authorities because dental erosion is not listed as an occupational disease. Systematic registration of similar cases might potentially change the legal position of future patients suffering from occupational erosion.