Faglig kommentar til Jørgen Bergmanns faglige kommentar

Faglig kommentar Dato: 02.02.2012

Tak for din kommentar og behandlingscase. Den fulde sætning, som du henviser til, er her: ”optræder ankylose tidligt inden vækstens afslutning, bør tanden fjernes, inden infraokklusionen bliver så udtalt, at det kan medføre tandvandring med pladstab til følge og problemer i relation til fremstilling af pladsholder og ortodontisk behandling.”

Din medsendte case tyder på, at ankylosen er opstået sent og tæt på alveolarprocessernes højdevækstafslutning, hvor 3+, som ses på billedet, er fremme. Vores kliniske erfaring er, at hvis kirurgisk reponering foretages på yngre patienter, vil tanden pga. væksten hurtigt igen være i infraposition, som hurtigt vil forværres med de deraf medfølgende komplikationer. Tak for præsentationen af din behandlingscase! Vi er ganske enige i, at ved sen ankylose og mindre udtalt infraposition kan tanden replaceres kirurgisk. Som du anfører, er der alt at vinde og intet yderligere at tabe. Vi må dog også anføre, at når ankylosen er opstået, er det svært at generalisere behandlingsvalg af flere grunde, bl.a. fordi der mangler evidens (de souza rf, Travess H, Newton T et al. intervention for treating traumatised ankylosed permanent front teeth. Cochrane Database syst rev 2010; CD007820).

Vi kan flytte en tand, men dog ikke forvente at behandle ”ankylosens patogenese”. Ankylose i helt unge tænder vil erfaringsmæssigt ikke ”regenerere” ved at danne ny rodhinde. ”Hullet” irodhindebarrieren gør, at alveoleknogle vokser mere og mere
ind i tanden. Dentinen kan ikke bremse ”osteoklasterne”. Det er derfor ganske vanskeligt at standse og dermed behandle ”ankylose”.

Klinisk relevans:

0