Faglig leder: Tema i øre-, næse- og halssygdomme. Vidensdeling mellem tandlæger og øre-, næse- og halslæger

Faglig leder Dato: 03.05.2012

Ideen med nærværende tema, som bringes i Tandlægebladet nr. 6 og 7/2012, er at fokusere på det frugtbare område, der må eksistere mellem den tandlægelige viden
og aktivitet og den tilsvarende lægelige repræsenteret ved øre-, næse- og halsspecialet og samarbejdende specialer. Vi har fælles arbejdsområde inden for forebyggelse, behandling og forskning af sygdomme, som involverer mundhulen.

Velkendt for tandlæger og læger er, at de fleste systemiske sygdomme også manifesterer sig i mundhulen, ligesom vi dagligt erkender organets vigtighed for at sikre ernæringen.

Som beskrevet i de to numre vil fx sygdomme i mellemøret ofte være nært forbundne med sygdomme i nærliggende næse og bihuler, ligesom sygdomme i mund og svælg meget vel kan involvere hals og mellemøret og vice versa.

En platform for vidensdeling mellem den odontologiske og medicinske prægraduate uddannelse og forskning blev etableret for snart 25 år siden i forbindelse med dannelse af fælles sundhedsvidenskabelige fakulteter på landets universiteter.

Dette tiltag med bilateral synliggørelse har muliggjort et forbedret samarbejde specielt blandt de studerende og de akademiske medarbejdere. Næste trin på udviklingsstigen
kunne være etablering af en formaliseret kombinationsuddannelse eller en lægelig viderebygning på tandlægeuddannelsen i retning af maxillo-facial-kirurgien. Dette fælles speciale er velkendt internationalt med hovedansvarsområde inden for moderne ansigtstraumatologi.

Stor tak til redaktionen på Tandlægebladet for tilbuddet om at redigere de to temanumre omhandlende øre-, næse- og halsspecialet med mulighed for at brande os til samtlige af Tandlægeforeningens medlemmer. Yderligere viden om specialet kan opnås ved at læse den netop udgivne: ”Lærebog i ørenæse-halssygdomme og hoved-hals-kirurgi” af Therese Ovesen og Christian von Buchwald.

Samtidig håber jeg, at dette initiativ vil anspore til et endnu bedre samarbejde med det fælles mål at sikre en fortsat gunstig udvikling i den evidensbaserede forebyggelse og behandling af sygdomme involverende mund, øre, næse og hals.

Christian von Buchwald,
professor, overlæge, dr.med. Faglig koordinator af temaet

Klinisk relevans:

0