Lokaliseret amyloidose i ganen som differentialdiagnose til protesestomatitis

Kasuistik Dato: 12.04.2012

Baggrund – Stomatitis prothetica med papillær hyperplasi (protesestomatitis lll) er en hyppigt forekommende slimhindeforandring hos protesebærere. Behandlingen vil oftest være antimykotisk med efterfølgende kirurgisk reduktion af forandringerne. Klinisk kan det være vanskeligt at skelne en sådan forandring fra amyloidose, da de makroskopisk har mange fælles træk. Om end amyloidose i ganen er en sjælden tilstand med kun seks beskrevne tilfælde i litteraturen, er histologisk undersøgelse af vævet vigtig og nødvendig for at stille den korrekte diagnose. Patienttilfældet – Vi præsenterer med denne patient det første publicerede tilfælde i Danmark hos en 67-årig mand med en forandring i ganen, der klinisk lignede en protesestomatitis type lll. Histologisk undersøgelse viste amyloidose. Konklusion – Rødlig og papillær/polypagtig vækst af slimhinden kan skyldes forskellige tilstande. En biopsi fra forandringen med efterfølgende histopatologisk undersøgelse er vigtig og nødvendig for at skelne den hyppigt forekommende stomatitis prothetica med papillær hyperplasi fra andre tilstande som fx amyloidose.

Klinisk relevans:

Localized amyloidosis in the palate as a differential diagnosis to denture stomatitis
Background – Denture stomatitis with papillary hyperplasia is a frequent mucosal change in denture weareres. Treatment most often includes antimycotic medication and surgical reduction. Clinically it may be difficult to distinguish this condition from amyloidose because they macroscopic have several features in common. Even though amyloidosis in the palate is rare (only six cases have been reported in the literature so far), histological examination of the tissue is important and necessary to make the correct diagnosis. Case – We present the first published case in Denmark – a 67-year-old man presenting with a lesion in the palate clinically similar to denture stomatitis. Histological examination, however, revealed amyloidosis. Conclusion – Reddish papillary/nodular mucosal changes in the palate may have a variety of causes. A biopsy from the tumour and histopathological examination is necessary and important to distinguish the comparatively common denture stomatitis with papillary hyperplasia from other rarer diseases such as amyloidosis.