Multiresistente stafylokokker på tandklinikken

Oversigtsartikel Dato: 25.10.2012

I Danmark ses i disse år en stigende forekomst af multiresistente stafylokokker (methicillin-resistent Staphylococcus aureus (MRSA), og som noget nyt optræder hovedparten af tilfældene nu hos personer uden for hospitalerne. Det betyder, at der er forøget risiko for, at MRSA forekommer og spredes blandt patienter og personale på landets tandklinikker. MRSA kan forårsage sygdomme i bl.a. mundhulen, men kan også isoleres fra normalfloraen i næsen, mundhule, svælg og på huden hos både børn og voksne. MRSA er fundet på udstyr på tandklinikken, og der er beskrevet overførsel af MRSA til patienter på tandklinikken. Det er derfor vigtigt at fokusere på at forebygge spredning af MRSA ved at efterleve gældende infektionshygiejniske retningslinjer. Sundhedsstyrelsen udsender nu en revideret udgave af Vejledning om Forebyggelse af spredning af MRSA i sundhedssektoren, rettet til bl.a. landets tandklinikker. Heri beskrives de generelle infektionshygiejniske retningslinjer, der anvendes ved alt arbejde på tandklinikken, samt supplerende retningslinjer ved forekomst af MRSA. Vigtigst er udførelse af korrekt håndhygiejne, hvilket altid inkluderer hånddesinfektion. Derudover er anvendelsen af personlige værnemidler udvidet: Handsker anvendes ved al hudkontakt, og desuden anvendes væskeafvisende engangskittel med lange ærmer. Efter undersøgelse og behandling rengøres alle kontaktpunkter (fx håndtag og armlæn) og desinficeres herefter med egnet desinfektionsmiddel.

Klinisk relevans:

Multiresistant Staphylococci in dental clinics
In Denmark the number of methicillin resistant Staphylococcus aureus (MRSA) is increasing, and the majority of cases are now community-acquired, i. e. occurring outside hospitals. This means that the risk that MRSA may spread among patients and staff at the dental clinic is increasing. MRSA can cause different oral and other diseases, but is also a member of the resident microflora in the nose, oral cavity, pharynx and on the skin of both children and adults. MRSA has been isolated from dental equipment, and transmission of MRSA to patients at the dental clinic has been described. Therefore it is important to focus on preventing transmission of MRSA by following national guidelines on infection control and prevention. The Danish Health and Medicines Authority is now publishing a revised edition of Guidelines on Prevention of MRSA spreading directed at employees of the health sector including the staff at dental clinics. These describe general hygiene and additional MRSA precautions. Most important is correct hand hygiene using hand disinfection. Gloves are used for all patient contact, and a disposable gown with long sleeves and cuffs is used during treatment. After treatment all contact points are cleaned and disinfected with an appropriate disinfecting agent.