Ökad blödningsbenägenhet ved kirurgiske ingrepp i munhålan på grund av medicinering

Oversigtsartikel Dato: 05.01.2012

Några nationella riktlinjer som är evidensbaserade finns ännu inte idag, som gäller omhändertagande och behandling av patienter med ökad blödningsbenägen pga. av medicinering. Dock finns många studier som visar på ett odontologiskt säkert behandlingssätt för patienter, som står på trombocythämmare och/eller Waran®. Tandläkare som utför ingrepp på patienter med ökad blödningsrisk bör dels ha kunskap om ingreppet och dels ha rutiner för hanterande av eventuella blödningskomplikationer, som kan uppstå flera timmar/dagar efter utförd behandling. I annat fall rekommenderas remiss till käkkirurg eller sjukhustandläkare.

Klinisk relevans:

Dental surgery of patients with increased bleeding tendency due to medication
There is a lack of national evidenced based guidelines regarding the management of patients with an increased bleeding tendency due to medication. However, in the literature there are many articles describing the safety routine in dental surgery. Dental health professionals, treating this group of patients, should have a knowledge of haemostasis, local haemostatic measures and routines for post operative bleeding. If there is a lack of skill or experience with this type of patients, a referral to a hospital based unit is recommended.