Omsorgstandpleje efter kommunalreformen

Originalartikel Dato: 04.10.2012

Introduktion og formål – Omsorgstandpleje blev etableret ved lov i Danmark i 1994. Siden har flere evalueringer af ordningen vist, at den ikke har fået den udbredelse, som man forudsatte. Formålet med denne undersøgelse var at kortlægge, hvorledes udbredelsen af omsorgstandplejen har udviklet sig efter kommunalreformen. Materiale og metoder – Undersøgelsen blev gennemført på baggrund af registerdata bl.a. fra den Sociale Ressourcetælling, som foretages af Danmarks Statistik. Følgende data blev indsamlet om kommunerne: antal visiterede borgere til omsorgstandplejen i årene 2008- 2011, befolkningstal, regional beliggenhed, Udkantsdanmark, praksis/klinikkommune og kommunesammenlægning i forbindelse med kommunalreformen. Data blev analyseret vha. non-parametrisk statistik. Resultater – Undersøgelsen viser, at antallet af modtagere af omsorgstandpleje er faldet med ca. 10 % i perioden 2008-2011. Der kan desuden konstateres betydelige variationer i andelen af modtagere af omsorgstandpleje kommunerne imellem. Forskelle, som er statistisk signifikant associeret til såvel befolkningstal, regional beliggenhed, Udkantsdanmark, praksis/ klinikkommune som sammenlægningskommune. Konklusion – De fundne variationer kan relateres til forskellige karakteristika ved kommunerne. Imidlertid kan der ikke fremlægges nogen åbenbar forklaring på det generelle fald i antallet af modtagere af omsorgstandplejen, som derfor må tilskrives forhold, som ligger uden for denne undersøgelse.

Klinisk relevans:

Public dental home care in Denmark 2008-11
Introduction – Severely disabled Danish citizens are offered a special oral care programme by the local municipality. This was established in 1994, but take up by those eligible is far from complete. Objectives – The aim of the present study was to assess whether certain characteristics of the municipalities could explain the great variation in participation between them. Materials and methods – Data were collected be means of public registers and included information of the total population of the municipality, geographical location, degree of urbanization, type of provider of dental care (private/public) and whether the municipality was merged with other municipalities according to an administrative reform which took place in Denmark in 2007. Results – Data showed that all variables in question were statistically significant associated with the variance in attendance to the program in the municipalities. Conclusion – However none of the variables could explain a general decrease in number of participants of the special oral care program during the years 2008-2011.