Orale komplikasjoner ved moderne kreftbehandling

Oversigtsartikel Dato: 23.02.2012

Nærmere fire av ti personer vil få kreft en eller annen gang i livet. Kreftbehandling er i dag mer komplisert, aggressiv og individuelt tilpasset enn tidligere. Dette medfører nye og større utfordringer også for tannhelsepersonell. Dødeligheten er stabil eller svakt fallende, noe som innebærer at flere av dem som får kreft, overlever sykdommen og vil dø av andre årsaker. Tannhelsepersonell vil derfor møte flere kreftoverlevere som trenger langtidsoppfølging, med henblikk på forebyggelse og håndtering av orale komplikasjoner og sen effekter. Nye intensive behandlingsregimer fører også til at flere kreftpasienter lever lenger med sin sykdom. Bivirkningsprofilen til mange av de nye kreftmedisinene er mindre klarlagt. Sjelden registreres orale komplikasjoner i kreftstudier ved utprøving av nye medisiner. Dette fører til usikkerhet når det gjelder årsakssammenheng mellom orale bivirkninger og kreftbehandlingen. Mistanke om medikamentrelatert oral bivirkning hos kreftpasient bør derfor rapporteres til nasjonale legemiddelverk. Tannhelsepersonell er sjelden inkludert i behandlingsteamet rundt pasienter med kreft utenfor hode-hals-området. Dette på tross av at orale komplikasjoner forekommer hos opptil 40 % av disse pasientene. Kontinuerlig oppdatering av kunnskap innen onkologisk odontologi er nødvendig, og denne artikkelen fokuserer på de viktigste bivirkninger på kort og lang sikt ved moderne kreftbehandling.

Klinisk relevans:

Oral complications in modern cancer therapy
The current trend in modern advanced cancer treatment involves a complex and aggressive approach, applying a spectrum of modalities, ranging from surgery and radiotherapy to new chemo- and immunotherapy. All these treatments generate risks of oral complications and side effects. The dental team, in seeking to improve the quality of life for the patient, also has to meet this challenge in relation to the prophylaxis, diagnosis and treatment of such compromised patients. This report describes a survey of the current cancer treatment regimens and their effect on oro-facial tissues.