Angioødem med og uden urticaria - odontologisk perspektiv

Oversigtsartikel Dato: 03.06.2013

Odontologisk behandling indebærer, især hos disponerede individer, en ikke ubetydelig risiko for at udløse et angioødem – der kan opstå på baggrund af det lokale vævstraume, men som også kan udløses af lægemidler samt diverse utensilier. Ved identifikation af risikoindivider og med de rette forholdsregler kan risikoen for alvorligt angioødem minimeres, hvorfor indgreb i hoved-hals-området hos patienter kendt med alvorligt angioødem bør være grundigt planlagt i samråd med en angioødemkyndig læge. Patienter med hereditært angioødem (HAE) er særligt udfordrende at behandle, da indgreb i mundhulen medfører en væsentlig risiko for at udløse lokalt angioødem. Tandlæger og kæbekirurger udgør en vigtig ressource i opsporingen af patienter med recidiverende angioødem samt i visse tilfælde ved differentialdiagnostisk udredning af hævelse i mundhulen. Medicin til akut behandling af angioødem og anafylaksi bør altid være til stede i forbindelse med odontologisk behandling, ligesom remedier til at skabe frie luftveje bør være tilgængelige.

Klinisk relevans:

Angioedema with and without urticaria – a dental perspective
Several diseases and pharmaceutical drugs can cause potentially life threatening angioedema in association with dental treatment. By identification of “high risk” patients and by using the correct medical prophylaxis this risk can be reduced considerably. Consequently, all interventions in the head and neck area, in individuals predisposed to severe angioedema, should be planned in close cooperation with a physician experienced in angioedema. A challenge is posed especially by subjects with hereditary angioedema (HAE), since surgical treatment carries a significant risk of triggering a local angioedema. Dentists and maxillofacial surgeons are an important resource in the tracing of patients suffering from recurrent angioedema and in some cases in the differential diagnostic evaluation of swellings in the oral cavity. Medication and instruments for acute treatment of angioedema with or without anaphylaxis, and for airway management, should always be readily available and updated in dental practice.