Anvendelse af antivirale midler i tandlægepraksis

Oversigtsartikel Dato: 02.09.2013

I denne artikel gennemgås herpes simplex- og varicella zoster-virusinfektioner, deres kliniske manifestationer i praktiserende tandlægers arbejdsområde og differentialdiagnostiske aspekter. Tillige de antivirale behandlingsmuligheder, der findes i Danmark; deres virkningsmekanismer, indikation, dosering og forsigtighedsregler. Der vil være en kort gennemgang af evidensbaseret behandling af primær herpetisk gingivostomatitis, recidiverende herpes labialis og intraoral herpes simplex-infektion samt herpes zoster med antivirale midler.

Klinisk relevans:

Use of antiviral agents in dental practice
This paper covers the assessment of infections with Herpes simplex virus (HSV) and Varicella zoster virus (VZV); clinical presentation of the infections in the oral area and the differential diagnostic considerations. The antiviral drugs available in Denmark, their mode of action, treatment indications and dosage, and special warnings and precautions for use are presented together with a short review of the evidence based treatment of primary herpetic gingivostomatitis, recurrent herpes labialis and intraoral Herpes simplex infection and herpes zoster.