Anvendelse af hæmostatiske midler i tandlægepraksis

Oversigtsartikel Dato: 25.09.2013

Blødning i forbindelse med kirurgiske indgreb i mundhulen er almindeligt forekommende, og oftest er der tale om ukomplicerede hændelser, som kan kontrolleres med enkle tiltag. I visse tilfælde kan blødningen dog umuliggøre den planlagte behandling eller føre til mere alvorligt omfang af blodtab, og derfor er det vigtigt at have kendskab til, hvilke hjælpemidler der kan anvendes til at kontrollere blødningen. I denne artikel gennemgås principper for at opnå hæmostase med særlig fokus på medikamentelle præparater. Der gives for de enkelte hæmostatika en farmakologisk gennemgang og baggrundsinformation om indhold, virkningsmekanisme og anvendelsesområder. Der findes en stort antal hæmostatika, og i denne oversigt er det forsøgt at give et dækkende billede, selv om det i tandlægepraksis formentlig vil være tilstrækkeligt med et mindre udvalg af præparater, hvilket der gives et forslag til.

Klinisk relevans:

Application and use of hemostatic agents in dental practice: Bleeding related to surgical procedures in the oral cavity occurs frequently. Usually the events are uncomplicated and can be handled with simple measures. Occasionally, the extent of bleeding may make it impossible to accomplish the planned treatment or lead to more serious blood loss. Therefore, it is important for the clinician to possess a basic knowledge of the available methods of controlling oral bleeding. In the present article we present the principles of haemostasis with special emphasis on the medicament options. For each drug or agent a pharmacological description is made including content, mode of action, adverse reaction and indications. A large number of haemostatic agents are available and the purpose is to provide an overview of most of these, although daily needs in a dental practice are covered with a less extensive range of drugs.