Biocider i tandlægepraksis

Oversigtsartikel Dato: 02.09.2013

Nærværende artikel omtaler de antimikrobielle stoffer, som hyppigst anvendes i odontologisk praksis til plakforebyggelse og -hæmning, til brug i forbindelse med endodontiske indgreb og i den kliniske hygiejne. Artiklen indeholder basisoplysninger om stofferne og gennemgang af deres anvendelse, bivirkninger samt øvrige skadevirkninger. Enkelte af stofferne, som fx klorhexidin og natriumhypoklorit, kan anvendes til flere af de nævnte formål.

Klinisk relevans:

Biocides in dental practice
The present article comments on the antimicrobial substances most often employed in dentistry for control and prevention of dental plaque, for use in endodontic treatment and for infection control purposes. The article presents basic characteristics of the substances, their application, their side effects and toxicity. A few of the substances such as chlorhexidin and sodium hypochlorite can be used for a number of the above purposes.