Botulinum toxin - et lægemiddel af potentiel interesse for tandlæger

Oversigtsartikel Dato: 30.10.2013

Anvendelsen af botulinum toxin (BTX) er i de senere år øget betydeligt, ikke mindst på grund af stigende kosmetisk brug. BTX hæmmer frigørelsen af acetylcholin fra kolinerge nerveender. Den nedsatte afgivelse af disse stoffer reducerer signalerne fra nervesystemet til muskler eller kirtler, således at muskelkontraktion og sekretion mindskes. Generelle indikationer for medicinsk, ikke-kosmetisk behandling med BTX er blefarospasmer, hemifaciale spasmer, torticollis, dystoni, dysfoni, fokal spasticitet som følge af cerebral parese og slagtilfælde, svær hyperhidrose samt senest analfissurer og overaktiv urinblære. Der er også lidelser og tilstande, som involverer tand-, mund- og kæberegionen, som kan afhjælpes eller lindres ved BTX-injektioner, som oromandibulær dystoni, smertevoldende masseterhypertrofi, Freys syndrom og svær hypersalivation. Det er primært læger med bestemte specialer, der har tilladelse til at anvende præparatet, men det er vigtigt at vide, hvornår det kan være relevant at henvise, så patienterne får bedst mulige behandling.

Klinisk relevans:

Botulinum toxin – a drug with potential interest for dentists: Therapy with botulinum toxin (BTX) has increased significantly in the last number of years, especially due to growing cosmetic use. BTX reduces the release of acetylcholine from cholinergic nerve endings. The reduced or blocked release of these transmitters diminishes the signals from the nervous system to muscles and glands thereby decreasing muscle contraction and secretion. General indications for medical, non-cosmetic treatment with BTX are blepharospasms, hemifacial spasms, torticollis, spastic dysphonia and other dystonias, focal spasticity, and severe hyperhidrosis. Recently anal fissures and hyperactive urinary bladder problems have also been alleviated by BTX. There are also diseases and conditions involving the teeth, mouth and jaw region that may be alleviated or relieved by BTX injections, for example, oromandibular dystonia, painful masseter hypertrophy, Frey’s syndrome and severe hypersalivation. At present, only consultants in certain specialties are allowed to use the drug, but it is important to know when it is relevant to make a referral to ensure that patients receive the best treatment.