Caries, fra folkesygdom til socialt stigma?

Oversigtsartikel Dato: 28.02.2013

Cariesforekomsten bliver oftest målt klinisk ved DMF, dvs. summen af carierede, mistede og fyldte tænder eller flader. På trods af visse svagheder er det den metode, der giver bedst mulighed for sammenligninger af befolkningsgrupper over tid, sted, alder, etnicitet, socialgruppe etc., og metoden anbefales derfor fortsat af WHO. Et nyere sygdomsmål for odontologiske lidelser er individets egen vurdering af, om tandforhold har en indvirkning på livskvaliteten. Caries og carieserfaring ser generelt ikke ud til at have nogen særlig betydning for voksne personers livskvalitet, medmindre caries medfører tandtab og manglende funktion. I disse tilfælde er den oralt relaterede livskvalitet imidlertid et relevant sygdomsmål. Blandt børn og unge i Danmark er cariesforekomsten reduceret til et minimum, målt ved gennemsnitligt DMF. Desuden er der flere og flere børn, som er helt uden fyldninger og fyldningskrævende caries. I voksenbefolkningen er der ligeledes sket et fald i carieserfaringen, dog tydeligst blandt yngre voksne. Til gengæld ses en ophobning af caries i socialt marginaliserede befolkningsgrupper. Det samme gælder for personer, der er ramt af sygdom og funktionstab i en grad, hvor de er afhængige af hjælp fra omgivelserne, både med hensyn til egenomsorg og brug af tandplejesystemet. Ser man på fordeling af carieserfaringen, kan der fortsat konstateres en socialt skæv fordeling i voksenpopulationen, men også blandt børn og unge. Der er således tegn på, at caries har ændret sig fra at være en folkesygdom til at være et socialt fænomen.

Klinisk relevans:

Caries, from a common disease to social stigma?
In general, caries is registered by means of DMF, the sum of decayed, missing and filled surfaces (DMFS) or teeth (DMFT). In spite of certain limits and weaknesses, the DMF index is still recommended by WHO. Measuring oral health-related quality of life has been introduced during the last decades; however, caries and caries experience do not seem to influence adult persons’ quality of life, except in case of tooth loss and lack of function. In relation to such conditions, oral health-related quality of life is relevant. On average, caries in children and adolescents is reduced to a minimum, and the proportion of children and adolescents without caries experience is still increasing. In the adult population, a reduction of caries experience is also seen, although mostly in the younger adult population. On the other hand, caries seems to be highly concentrated in social marginalised population groups, and among ill and disabled persons who are dependent on assistance from others for self-care and utilization of the dental care system. As for distribution of caries in the Danish population, a clear social gradient is still found among adults as well as among children and adolescents. Today, caries seems to be a social phenomenon.