Cariesdiagnostik og risikovurdering i tandlægepraksis på en voksen patient

Kasuistik Dato: 28.02.2013

Baggrund – Hensigten med at præsentere dette patienttilfælde, som overvejende har cariologiske problemer, er at fremme forståelsen for de diagnose- og behandlingsprincipper, som blev gennemgået i den tidligere artikel. Patienttilfældet – De anamnestiske forhold, den radiologiske og kliniske undersøgelse på patienten leder til cariesdiagnoser og en cariesrisikovurdering af patienten. Diagnosen caries dentalis progressiva med underdiagnoserne: superficialis, media eller profunda resulterer i en symptomrelateret behandlingsplan til patienten. Risikovurdering viser en patient med høj risiko for fremtidig cariesudvikling, og derfor udarbejdes en risikorelateret behandlingsplan. Konklusion – Det konkluderes, at patienten har et stort cariologisk behandlingsbehov, som involverer både non-invasiv terapi, fyldningsterapi inklusive successiv ekskavering og risikorelaterede interventioner som instruktion i tandbørstning med 1.450 ppm fluortandpasta samt kostrådgivning.

Klinisk relevans:

Caries diagnosis and risk assessment in the dental surgery on an adult patient
Background – The purpose in presenting this case, where the patient mainly has cariology problems, is to visualize the diagnosticand treatment principles discussed in the previous paper. Case – The anamnestical, radiographic and clinical examination leads to caries diagnoses and risk assessments. The diagnosis progressive dental caries with the sub-diagnoses superfi cialis, media or profunda, results in a sign related treatment plan. The risk assessment reveals a patient with high risk of getting caries in the future, requiring a risk related treatment plan to be prepared. Conclusion – It can be concluded that the patient has a clear need for caries treatment involving non-invasive, operative treatment including stepwise excavation, as well as risk related interventions such as instruction in toothbrushing with 1.450 ppm fl uoridated toothpaste and diet advises