Midler til lindring af mundtørhed og stimulation af spytsekretion

Oversigtsartikel Dato: 30.10.2013

De eksisterende anbefalinger for behandling af mundtørhed og hyposalivation er i vid udstrækning empiriske, idet erfaringsgrundlaget fra randomiserede interventionsstudier af høj kvalitet er begrænset. Desuden er langtidseffekten af de forskellige lokalbehandlinger, herunder effekten på tandsubstans og mundslimhinde, ikke videnskabeligt belyst. Behandling af den mundtørre patient kan bestå i spyterstatningsmidler eller, hvis patienten har resterende funktionelt spytkirtelvæv, produkter til stimulation af spytsekretionen. Denne stimulation kan foregå enten lokalt i mundhulen eller via systemisk påvirkning. Spyterstatningsmidlerne er som oftest vandeller oliebaserede og tilsat elektrolytter. Derudover er der tilsat stoffer, som øger viskositeten, samt stoffer, der fx virker antibakterielt eller bakteriehæmmende. Enkelte produkter indeholder desuden bovint colostrum, der indeholder en række proteiner, der også findes i humant spyt. Lokal stimulation af spytsekretionen foregår ved tilførsel af gustatoriske og mekaniske stimuli. I princippet vil alle typer af bolsjer, tyggegummi, sugetabletter og pastiller således have en stimulerende effekt. I relation til risikoen for at udvikle caries, der er forhøjet hos den mundtørre patient, er det dog væsentligt at anbefale produkter uden sukker. Ligesom produktets indhold af syre og dermed det erosive potentiale er af betydning i forhold til udviklingen af dentale erosioner. Systemisk stimulation af spytsekretionen er en specialistopgave, der bør foregå i samråd med patientens læge.

Klinisk relevans:

Products for alleviation of xerostomia and stimulation of saliva secretion Recommendations for treatment of xerostomia and hyposalivation are primarily based on empirical observations, since evidence from high quality randomized intervention studies is limited. Furthermore, there is no scientific knowledge of the long term effects on teeth and oral mucosa of different kinds of local treatment of dry mouth. Management of the dry mouth patient can include saliva substitutes or, if the patient has remaining glandular capacity, products for stimulation of salivary secretion. This stimulation can be local or systemic. Saliva substitutes are often based on water or oil and contain electrolytes. Additionally, saliva substitutes contain agents to increase viscosity and agents with antibacterial and bacteria inhibiting pro perties. A few products contain bovine colostrum, which holds a number of proteins that are present in human saliva. Local stimulation of salivary secretion is initiated by gustatory and mechanical stimuli. Principally, all types of candies, chewing gum, lozenges and pastilles have a stimulating effect. In accordance to the caries-risk, which is increased in dry mouth patients, it is of importance to recommend products without sugar. Likewise it is essential to minimize the content of acid and the erosive potential. Systemic stimulation of the salivary secretion is an assignment for the specialist, and should take place in cooperation with the patient’s medical practitioner.