Principper og praksis for carieskontrol med fluorider

Oversigtsartikel Dato: 04.04.2013

Formålet med denne artikel er at sammenfatte fluoriders vigtigste virkningsmekanismer i forbindelse med caries samt at beskrive evidensniveau og effektivitet for forskellige fluoridprodukter, der bruges i Danmark. I Danmark fokuseres på tandbørstning og brug af fluortandpasta som grundlag for at kontrollere caries og ikke systemisk indgift af fluorid gennem tabletter eller ved kunstigt at fluoridere drikkevandet, bordsalt eller mælk. Fluor er et grundstof, som meget nemt går i forbindelse med ioner i de hårde tandvæv. Fluorider kan ikke forhindre caries, hvis de nødvendige faktorer er til stede. Fluorid kan derimod nedsætte cariesprogressionshastigheden ved en remineralisationsproces, og der er dokumentation i ældre litteartur for, at fluorid i drikkevandet kan halvere DMFT på populationsbasis. Randomiserede kliniske studier har vist, at når fluorid findes i produkter som tandpasta, skyllevæsker etc., så har det en cariesreducerende effekt på DMFS-niveau på den rigtige side af 25 % i forhold til, hvis fluorid ikke indgår i produkterne. Ligeledes i randomiserede kliniske undersøgelser og metaanalyser er det vist, at øges fluoridkoncentrationen med 500 ppm i tandpasta, fx fra 1.000 ppm til 1.500 ppm, så kan der på populationsniveau forventes en cariesreduktion på 6-8 %. Den overordnede regel for brug af fluorider i tandplejen er at maksimere effekten overfor caries og minimere bivirkninger, som er dental fluorose og forgiftning. Derfor afsluttes denne artikel med guidelines for brug af fluorider til hjemmebrug og professionelt.

Klinisk relevans:

Principles and practice for caries controle with fluorides
This review paper aims to give a brief overview of the caries reducing effect of fluorides and to state the evidence level behind the results of the individual fluoride containing products used in Denmark. Denmark is characterized by not having artificially fluoridated water, salt or milk. Toothbrushing with fluoridated toothpaste is the main prevention method against caries. Fluorine is an element that easily connects with the ions in the dental hard tissues. Fluoride can not hinder caries, but can reduce the caries progression rate through remineralization. Studies have shown that fluoride in the water supply can reduce DMFT by 50 % and that fluoride in different products such as toothpaste can reduce caries on the right side of 25%, compared to products with no added fluoride. A 500 ppm increase in the fluoride concentration in the toothpaste, e.g. from 1,000 - to 1,500ppm leads to a caries reduction of approximately 6 – 8% on the population level. The two latter results are based on randomized clinical studies and meta-analyses, thus at the two highest levels of evidence. The suggestion is to use fluoride in a way so it maximizes the effect on caries and minimizes its side effects, e.g. dental fluorosis and toxicity. Guidelines for the use of fluorides are presented at the end of the paper.