Smertestillende og antiinflammatoriske lægemidler i tandlægepraksis - rettigheder og pligter

Oversigtsartikel Dato: 25.09.2013

Artiklen giver en aktuel oversigt over de almindeligste smertestillende og anti-inflammatoriske midler, der ordineres i dansk tandlægepraksis for akutte og kroniske smerter. Det er typisk svage analgetika som paracetamol, non-steroide anti-inflammatorika (NSAID) samt codein og tramadol. Paracetamol, som generelt tolereres godt, er førstevalg ved de fleste tilstande, men det skal bemærkes, at der selv ved beskeden overdosis af stoffet kan optræde livsfarlig forgiftning. NSAID-præparaterne har været populære til odontologisk brug, men indikationerne har ændret sig på grund af øget fokus på gastrointestinal og kardiovaskulær risiko specielt ved længerevarende brug. De er fortsat relevante, men fortrinsvis til kortvarig brug i lavest mulige dosis. Codein og tramadol kan undtagelsesvist ordineres som supplement og under hensyntagen til, at de er potentielt afhængighedsskabende. Bivirkninger, interaktioner og kontraindikationer ved anvendelsen af lægemidlerne beskrives ud fra den aktuelle, dokumenterede information, og der gives relevante internetadresser til fortsat opdatering.

Klinisk relevans:

Analgesic and anti-inflammatory drugs in general dental practice in Denmark: The report gives an overview of the most common analgesic and anti-inflammatory drugs used for acute and chronic pain in dental practice in Denmark. The drugs are typically weak analgesics such as paracetamol/acetaminophen, non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAID), codeine and tramadol. Paracetamol is generally well tolerated and first choice in most conditions, but it is to be noted that even a modest overdose of the drug may result in life-threatening intoxication. The NSAIDs have been popular for dental use, but the indications for their use have changed because of increased focus on gastrointestinal and cardiovascular risks, especially with long-term use. They are however still relevant for short-term use in low doses. Codeine and tramadol may exceptionally be prescribed for supplementary use, but are potentially addictive. Side effects, interactions and contraindications associated with the use of the drugs are described from current, well-documented sources of information and relevant internet addresses are provided for continued update.