Tandlægers ordinering af lægemidler – rettigheder og pligter

Fokusartikel Dato: 21.08.2013

Det er vigtigt at have et bredt kendskab til anvendelsen af lægemidler, når man er tandlæge, da lægemidlers virkninger og/eller bivirkninger kan give orale manifestationer. Mistænker man som tandlæge et lægemiddel for at have givet en bivirkning, har man pligt til at indberette denne til Sundhedsstyrelsen. Tandlæger har ret til at ordinere lægemidler, der bruges til forebyggelse og behandling af sygdomme i tænder, mund og kæbe. Ordination af afhængighedsskabende lægemidler bør som hovedregel foretages af patientens praktiserende læge. Recepter bør så vidt muligt være elektroniske for at undgå fejl. Det meste af den receptpligtige medicin er omfattet af generelt tilskud og gives til alle patienter, der køber lægemidlet på recept på et dansk apotek.

Knowledge of the use of medicine is essential for a dentist. The effects of medication, benign or adverse can manifest themselves orally. The dentist is obliged to report a suspected adverse effect associated with the use of medicine to the Danish Health and Medicine Agency. Dentists may prescribe medicine used for the prevention and treatment of disease of the teeth, oral cavity and the jaw. The prescription of medicine known to cause addiction should normally be done the patients primary physician. Medicine should be prescribed using an electronically based prescription system to minimize the potential for error. Much of the medicine bought on prescription in Denmark comes with general reimbursement.

Emner