Traumatisk knoglecyste i collum mandibulae

Kasuistik Dato: 25.04.2013

Baggrund – Traumatisk knoglecyste er en godartet cyste, der præsenterer sig som en tom eller væskefyldt knoglekavitet uden epitelbeklædning. I kæbeskelettet forekommer cysten oftest i underkæbens præmolar- og molarregion. Den diagnosticeres oftest i 10-20-årsalderen og forekommer hyppigst hos drenge. Ætiologien samt patogenesen er ukendt. Den traumatiske knoglecyste er oftest asymptomatisk og diagnosticeres som regel i forbindelse med rutinemæssig røntgenundersøgelse. Patienttilfælde – En 49-årig kvinde blev henvist til Kæbekirurgisk afdeling, Aalborg Sygehus, mhp. diagnostik og behandling af en cystisk opklaring i højre collum mandibulae. Der var udtalt krepitation og knæk i højre kæbeled. Røntgenoptagelser viste artrotiske forandringer i højre kæbeled med en cystisk opklaring centralt i collum mandibulae. Der blev foretaget eksplorativ opklapning, og efterfølgende kontrol viste fuldstændig knogleheling. Konklusion – En traumatisk knoglecyste lokaliseret i collum mandibulae ses ekstremt sjældent, men behandlingen er ens, hvor end den er lokaliseret. Behandlingen er kirurgisk eksploration uden eller med curettage. Recidiv eller persistens af tilstanden kan forekomme.

Klinisk relevans:

Traumatic bone cyst in the collum of the mandible
Background – The traumatic bone cyst is a benign bone cavity with no epithelial lining, which can either be empty or filled with fluid. In the jaws, the most common site of occurrence is the premolar and molar regions of the mandible. The cyst frequently occurs at the age of 10-20 years and is often seen in boys. The aetiology and pathogenesis is unclear. The traumatic bone cyst is often asymptomatic and is often diagnosed in relation to other radiographic examination of the jaws. Case study – A forty-nine year old woman approached the Department of Oral Surgery, Aalborg Hospital, for diagnosis and treatment of a radiolucent area in the right collum mandibulae. There was marked crepitus and crack in the right jaw joint. XRay showed arthritic changes of the right jaw joints with a radiolucent area in the center of the collum mandibulae. There was performed surgical exploration and post examination showed complete bone healing. Conclusion – A traumatic bone cyst located in collum mandibulae occur extremely rare but the treatment is the same wherever it is located. The treatment is surgical exploration with or without curettage. Recurrence or persistence of the condition may occur.