Anvendelse af digitale dentale og 3-d-virtuelle modeller i ortodontiske, ortokirurgiske og rekonstruktive kirurgiske behandlinger

Oversigtsartikel Dato: 02.01.2014

Planlægning af omfattende og komplicerede behandlinger indenfor ortodonti, ortognatkirurgi og rekonstruktiv facial kirurgi har altid været forbundet med en vanskelig arbejdsgang præget af forsøget på at forene forskelligartede registreringer til en fælles realistisk målsætning for de involverede specialer. Behandlingsplanen er central i disse behandlingsforløb, som udføres af et team repræsenterende forskellige specialer og skal derfor opfylde kravet til at formidle indtryk af behandlingens slutresultat, kommunikere detaljerne i, hvordan målet opnås, interventionstræne og prædikere det forventede udfald. Udfærdigelse af behandlingsplanen er baseret på forskelligartede analyser af studiemodeller, røntgenbilleder og foto, som i nogen grad har kunnet kombineres til et såkaldt VTO (visual treatment objectives), hvor røntgenbilleder og modeller indgår til en tilnærmelsesvis tredimensionel fremstilling af behandlingsresultatet og også giver et indtryk af, hvilke ændringer der kræves for at opnå resultatet. Med udviklingen i computere og digitalisering af røntgenbilleder, foto og modeller er det blevet muligt at fremstille det digitale VTO (visual treatment objectives), som stadig sublimeres til at visualisere det ønskede behandlingsmål. Desuden kan der udvikles algoritmer til morphing dvs. en grafisk fremstilling med glidende overgang fra ”før-billeder” til virtuelle ”efter-billeder”, af 3-d-fotodata på baggrund af skeletale ændringer, men også forskellige trin i behandlingen kan visualiseres. Der vil være fokus på at kunne demonstrere effekten af de valgte metoder til opnåelse af det ønskede behandlingsmål, interventionstræne, forudsige effekten på bløddelene og at kunne journalisere det opnåede resultat. Videreudvikling vil kunne muliggøre design af apparatur til ortodontiske opgaver, templates til montering af osteosyntesematerialer (således anatomiske strukturer beskyttes) og fremstilling af kirurgiske skinner til angivelse af planlagt position af kæberne ved flytning og derved sikre korrekt position af processus condylaris i kæbeleddet. Fremstilling af implantater til rekonstruktion af manglende knogle og understøttelse af blødt væv er ligeledes et potentiale for den digitale teknik.

Klinisk relevans:

Use of digital dental cast and 3D models in orthodontics, orthognathic and reconstructive surgery: Detailed planning in relation to extensive and diffi cult orthodontics, orthognathic surgery and facial reconstructive treatment involve a complicated workfl ow. They all attempt to merge heterogenious registrations such as dental plaster casts, 2-dimensional radiographs and conventional photos into a common realistic treatment goal for the involved specialities. Performed by a team of different specialities treatment planning is essential, and atttainment of necessary standards is dependent on good communication of end result and details in treatment execution, training of intervention and prediction of the fi nal outcome. Treatment planning has traditionally been based on analysis of plaster study casts, radiographs and photos. Attempts have been made to merge these different types of registrations into a VTO (visual treatment objectives) rendering a three-dimensional image of the treatment result but with a limited information of the changes demanded to obtain the fi nal goals. The introduction of the conebeam CT scanner, the development of computer software and virtual study casts combined with three-dimensional photos have made it possible to create a true digital VTO. This improves not only the visualization of the treatment goal, making it possible to develop algorithms morphing three-dimensional photodata on skeletal modifi cations, but also establishes the principles for reaching the result, interventional training, prediction of the effect on soft tissue and enables a journal to be made of the outcome for further evaluation and quality assessment. Further development will result in the design of appliance for orthodontic purposes, templates and guide splints for planned skeletal movements and for support during the surgical procedure. This will result in correct positioning of material for osteosyntesis in relation to the anatomy and the bony segments i.e. the temporomandbular condyle. In addition, fabrication of implants for reconstruction of lacking bone and adjustments of bonetransplants is an issue for digital three-dimensional technique.