Atraumatic restorative treatment – en behandling, der kan anbefales?

Dato: 25.09.2014

Atraumatic Restorative Treatment (ART) indebærer, at der kun benyttes håndinstrumenter til fjernelse af carieret tandvæv, og at kaviteten fyldes med glasionomercement. Den videnskabelige evidens indikerer, at holdbarheden på kort sigt ved fyldninger af enkeltflader ifølge ART-konceptet i både det primære og permanente tandsæt er høj, men lavere for fyldninger, som omfatter flere flader. Det skal understreges, at metoden kræver samme indsigt, tid og nøjagtighed som konventionel fyldningsterapi. Metoden udgør et alternativ til andre, minimalt invasive behandlingsteknikker. Både primære og permanente tænder, som tidligere har været symptomfri og uden kliniske tegn på pulpaskade, kan trygt behandles i henhold til ART-konceptet, forudsat at cariesskaden kun omfatter én tandflade.

Klinisk relevans:

Atraumatic restorative treatment – a treatment to be recommended? Atraumatic restorative treatment (ART) is a concept of partial caries removal with hand instruments, followed by a glass ionomer restoration. There is emerging evidence that this approach equals that of conventional restorative treatment in terms of survival rate, especially for single surface lesions in primary and secondary molars. Other advantages are improved cooperation and reduced anxiety among children, while the cost aspects are mixed. In the era of minimal invasive dentistry, ART can safely be used in single-surface cavities in both primary and permanent teeth without a history of subjective or objective symptoms.