Blødtvævskirurgi i almen praksis

Sekundær artikel Dato: 07.04.2014

Oversigtsartiklen vil præsentere illustrerede forslag til udførelse af simple blødtvævsindgreb for alment praktiserende tandlæger. Der gives også forslag til indikationer og behandlingsvalg. Målet er at gøre tandlægen tryggere ved behandlinger og procedurer, som ikke er rutine.

Klinisk relevans: