Centralt kæmpecellegranulom i underkæben med patologisk fraktur

Kasuistik Dato: 28.08.2014

Baggrund – Patologiske frakturer af underkæben er sjældne og ses oftest ved osteoradionekrose, osteomyelitis, maligne tumorer og metastaser. Fraktur af underkæben i relation til benigne processer og cyster kan forekomme i forbindelse med et samtidigt traume mod kæben, idet kæben er svækket af den tilstedeværende patologi. Behandlingen af patologiske frakturer afhænger af ætiologien og varierer fra konservativ behandling til partiel resektion af underkæben. Patienttilfælde – I nærværende artikel præsenteres en 15-årig pige med en kombination af en traumatisk og patologisk fraktur af underkæben i relation til et centralt kæmpecellegranulom, og de behandlingsmæssige overvejelser diskuteres. Konklusion – I aktuelle patienttilfælde blev der initialt foretaget stabilisering af den patologiske fraktur og medicinsk behandling af det centrale kæmpecellegranulom. Efterfølgende blev der foretaget enukleation af den patologiske proces, og fireårs kontrol viste fuldstændig heling svarende til kæbefrakturen og det centrale kæmpecellegranulom.

Klinisk relevans:

Pathological fracture of the mandible: Background – Pathological fractures of the mandible are most often associated with osteoradionecrosis, osteomyelitis and malignant bone lesions. Although rare, pathological fractures may also be caused by benign bony lesions. Treatment of mandibular pathological fractures differs according to the aetiology and varies from non-surgical treatment with antibiotics to segmental resection of the mandible. Case study – The case of a 15-year-old girl with a combination of a traumatic and pathological fracture of the mandible caused by a central giant cell granuloma is presented and considerations regarding treatment are discussed. Conclusion – In the present case, the pathological fracture was initially stabilized and the central giant cell granuloma was treated medically. Subsequently, the pathological process was enucleated. Complete healing of the jaw fracture and central giant cell granuloma was observed four years later.