Cystektomi via kombineret intra- og ekstraoral adgang

Kasuistik Dato: 28.07.2014

Baggrund – Follikulære cyster ses hyppigst omkring underkæbens tredje molar. De diagnosticeres oftest i 10-30-årsalderen ved rutinemæssige røntgenundersøgelser. Follikulære cyster behandles sædvanligvis ved en cystektomi med brug af intraoral adgang. Follikulære cyster med udbredelse i såvel corpus som ramus mandibulae er sjældne og kræver en individuel behandlingsplan. Patienttilfælde – En 63-årig kvinde blev henvist til Kæbekirurgisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital mhp. behandling af cystisk opklaring omkring retineret 8-. Røntgenoptagelser viste 8- i basis af mandiblen med en omkringliggende unilokulær opklaring. Der blev foretaget cystektomi ved en kombineret intraoral og ekstraoral adgang samt osteosyntese af mandiblen. De efterfølgende kontroller viste normal funktion af n. facialis og n. alveolaris inferior og tegn på knogleindvækst i det tidligere cystelumen. Konklusion – Indikationen for brugen af en ekstraoral adgang ved cystektomi og fjernelse af helretinerede tænder er yderst sjælden. Det beskrevne patienttilfælde viser, at der i specielle situationer med fordel kan anvendes en ekstraoral adgang og derved opnås et godt behandlingsresultat uden større risici.

Klinisk relevans:

Cystectomi by a combination of intraoral and extraoral surgical approach: Background – Dentigerous cysts are most commonly seen around the mandibular third molar. They are often diagnosed at 10-30 years of age with routine x-ray. Dentigerous cysts are usually treated by cystectomy, with the use of an intraoral approach. Dentigerous cysts that occupy the corpus and ramus mandibulae are rare and requires an individual treatment plan. Case report – A 63-year-old female was referred to the Department of Oral and Maxillofacial Surgery, Aarhus University Hospital, Denmark for treatment of a unilocular radiolucency associated with an impacted third molar. The x-ray examination revealed a well-defined radiolucent structure in relation to 8-. Cystectomy by a combined intraoral and extraoral surgical approach was preformed. The mandible was stabilized with a reconstruction plate. The postoperative period was uneventful and x-ray examination at follow-up showed clear signs of bone ingrowth in the previous cystic lumen. Conclusion – An extraoral approach for removal of dentigerous cyst associated with unereupted teeth is uncommon. However, the described case shows that the extraoral approach can be used in special cases to reduce the risk of nerve injury without any additional risk.