Frakturer i helkeramiske restaureringer - årsager og forebyggelse

Sekundær artikel Dato: 07.04.2014

Undersøgelsen belyser frakturanalyse som metode til at studere brud i helkeramiske konstruktioner og give information om frakturens start og forløb i materialet. Seks kliniske, frakturerede konstruktioner blev analyseret ved hjælp av lys- og SEM-mikroskopi. Sportegn i materialet blev benyttet til at identificere startpunkt og frakturforløb for samtlige konstruktioner. Sportegnene som blev benyttet var: wake hackle, arrest lines og gull wings. Resultaterne blev bekræftet ved SEM-mikroskopisk analyse, som var vigtig for identifikation af materialedefekter ved frakturstart. I samtlige undersøgte eksemplarer startede frakturen approksimalt i cervikalområdet. Disse fund og tidligere undersøgelser, som omhandler tandens fleksibilitet, indikerer at trækkræfter i cervikalområdet kan være årsagen til, at frakturer starter i dette område. Approksimalområdet ser ud til at være det mest udsatte område. Den geometriske form på kroneafslutningen er formentlig af afgørende betydning for initiering af brud, men det er uklart, hvilken form der er mest gunstig. Faktorer, som kan forhindre frakturstart, diskuteres, fx kernetykkelsen og formen på præparationsafslutningen. Tykkelsen på kernematerialet i cervikalområdet kan øges ved at reducere eller eliminere dækporcelænet approksimalt og/eller lingualt. Præparationsafslutningen bør udformes, så stressansamling i den approksimale kurve undgås.

Klinisk relevans:

Fractures of all-ceramic crowns – reasons and prevention: Fractographic analyses are used as a method for studying failures in all-ceramic restorations. This method gives information about the crack initiation and crack propagation in ceramics. Six clinically fractured restorations were analysed by optical and SEM microscopy. Features on the fracture surface were used to identify fracture origin and the fracture paths for all the samples. The fracture features were: wake hackle, arrest lines and gull wings. The results were confirmed by SEM microscopy, which also were important for identifying defects in the material at the crack start. In all our samples the crack initiated from the approximal cervical region. The present findings and previous studies on tooth flexure, indicate that tensile stress in the cervical area may be the cause for the fracture origins in the cervical region. The geometry of the crown margin is important for crack initiation. The approximal area seems to be the area with most tensile stress. Factors which may prevent crack initiation are discussed, such as core thickness and geometry of the finish line. The core thickness in the cervical margin may be increased by reducing or eliminating the veneering layer approximally and/or lingually. The fluctuations of the finish line may be levelled to reduce stress concentration in approximal curves. Other factors considering handling are also discussed.