Miniskruer ved lukning af det skeletale åbne bid

Sekundær artikel Dato: 01.05.2014

Baggrund – Skeletalt åbent bid er behandlingsmæssigt ét af de sværeste bidproblemer. Den nedre ansigtshøjde forbliver ofte stor og biddet åbent til trods for korrekt tandregulering under opvæksten. Det kan forårsage alvorlige kæbeledsforstyrrelser. Metoder – Foreløbigt har en LeFort I-operation været den eneste gode behandlingsform til at lukke det åbne bid hos voksne. Dér hæves overkæben opad, almindeligvis i det bagerste område. Således bliver underkæben vredet fast, opad og fremad. Et åbent bid kan også behandles ved at hæve de bagerste tænder opad med elastiktræk og spiralfjedre ved hjælp af miniskruer som ankre. Miniskruerne monteres almindeligvis mellem 1. molarer og 2. præmolarer i overkæben i den fastbundne gingiva. Resultater – Ved lukning af mindre åbne bid in-truderes molarerne fint. De bagerste tænder rejser sig 3-8 mm, den mandibulære vinkel mindskes 3-5 grader, og den nedre ansigtshøjde formindskes. Underkæben vrides fast, og det åbne bid lukker sig. Konklusioner – Brugen af miniskruer som ankre kan anbefales til lukning af mindre åbne bid, da det er den atraumatiske behandlingsform. LeFort I er dog stadigvæk det bedste alternativ til lukning af større åbne bid. Større åbne bid er ganske vist lukket også med intrusion både i over- og underkæberne.

Klinisk relevans:

Closing skeletal open bite with miniscrews: background – Skeletal open bite is one of the most diffi cult treatments for the orthodontist. Lower facial height often remains high and the bite open despite adequate orthodontic treatment during growth. This can cause severe temporomandibular disorders. Methods – LeFort I operation has been the only good treatment for closing the skeletal open bite in adults. In that operation the maxilla is lifted upwards, usually more in the distal part. That way the mandible will be closed and moved upwards and forwards. Molars can be lifted upwards with rubber dams and coil springs using miniscrews as anchors. Miniscrews are usually installed between the upper fi rst molars and second premolars high above the gingival border in the area of the fi xed gingiva. results – When the molars intrude, the mandible closes and the open bite closes. When small open bites are closed, the intrusion of the molars is successful. The molars are lifted upwards 3-8 mm, and the mandibular angle diminishes by 3-5 degrees. The lower face height decreases. Conclusions – Using miniscrews as anchors when small open bites are closed is less traumatic treatment. LeFort I is still the best treatment choice for closing large open bites. Large open bites have been closed by intruding molars in both upper and lower jaws.