Molar Incisiv Hypomineralisation: Epidemiologi, ætiologi, kliniske karakteristika og behandlingsmuligheder

Oversigtsartikel Dato: 30.10.2014

Molar Incisiv Hypomineralisation (MIH) er en hypomineraliseringstilstand af emaljen, der typisk rammer de permanente molarer og incisiver. Den primære dentition og andre tandtyper kan imidlertid også være afficeret. MIH er hyppigt forekommende og rammer op til 40 % af alle børn og unge. Ætiologien er fortsat uklar, men regnes indtil videre som værende miljøbetinget samt af multifaktoriel oprindelse. Forekomsten af MIH i tandsættet udløser meget hyppigt behov for behandling af varierende grad, idet de hypomineraliserede tænder ofte er hypersensitive, og idet der efter frembrud ofte sker nedbrydning af tandsubstans. Patienternes unge alder kan endvidere yderligere komplicere behandlingssituationen pga. manglende kooperation. Da der i dag er øget fokus på MIH, gives i det følgende en opdatering vedr. epidemiologi, ætiologi og kliniske karakteristika med særligt fokus på de behandlingsmuligheder, vi har i dag.

Klinisk relevans:

Molar Incisor Hypomineralization: epidemiology, aetiology, clinical characteristics, and treatment options: Molar Incisor Hypomineralization (MIH) is a hypomineralization of the enamel typically including the permanent 1. molars and permanent incisors. Also the primary dentition as well as other tooth types may be affected. MIH occurs frequently. Up to 40% of all children and adolescents are affected. The aetiology of MIH is still unknown but MIH is considered multifactorial, and environmental factors seem to play a role. The occurrence of MIH in the dentition is also often related to the need for treatment, due to the excessive hypersensitivity of the involved teeth, and the often occurring posteruptive breakdown of the enamel. The young age of the patients and the potential lack of cooperation may further complicate the treatment. Due to the present awareness of MIH, an up-date is given on the epidemiology, aetiology, and clinical characteristics, and also on the different treatment options.