Orale senfølger af behandling for hoved-hals-cancer

Fokusartikel Dato: 28.08.2014

Patienter, der er strålebehandlet for hovedhals- cancer, oplever betydelige senfølger i mundhulen; herunder xerostomi og hyposalivation, oral candidose, ubehag og smerte fra mundslimhinden, smagsforstyrrelser og nedsat gabeevne. Når spysekretionen er nedsat, er der høj risiko for hurtigt progredierende caries med fuldstændig destruktion af tænderne til følge. Det er af stor vigtighed at forebygge sådanne tandskader, da efterfølgende tandekstraktioner øger risikoen for osteoradionekrose, hvilket er en meget alvorlig komplikation. Bivirkningerne af cancerbehandlingen har livsvarigt negativ indflydelse på livskvaliteten, da de begrænser almindelige daglige aktiviteter som tale, tygning og synkning. Dette er et stort socialt handicap og gør det svært at have et dækkende fødeindtag; derfor er et stort vægttab ofte en alvorlig konsekvens. Flere af bivirkningerne kan forebygges eller lindres, fx xerostomi og hyposalivation, infektion i mundslimhinden og caries. Efter cancerbehandlingen bør patienterne derfor følges tæt i primærsektoren med henblik på rettidigt at forebygge og behandle orale senfølger.

Klinisk relevans:

Late oral complications of treatment of head and neck cancer: Patients irradiated for head and neck cancer may experience pronounced late oral complications. These include xerostomia and hyposalivation, oral candidosis, mucosal discomfort and pain, taste disturbances and restricted mouth opening. If saliva secretion is decreased, there is a high risk of carious destruction of teeth. It is of the utmost importance to prevent dental decay, since tooth extractions will increase the risk of osteoradionecrosis of the jaw, which is a severe complication. Oral complications of cancer therapy have a negative impact on quality of life in a lifelong perspective by hampering daily activities such as speech, chewing and swallowing. This is both a severe social handicap and hinders adequate nutritional intake. Many of the late oral complications (e.g. xerostomia and hyposalivation, mucosal infections and dental caries) can be prevented or significantly reduced. Thus, patients should be followed-up stringently in the primary sector after cancer treatment to ensure timely prevention and management of late oral complications.