Præmalignitet i mundslimhinden

Fokusartikel Dato: 28.08.2014

Som en naturlig del af tandlægers forebyggende indsats indgår også identifikation af præmaligne forandringer i mundslimhinden, dvs. forandringer, der indebærer et potentiale for malign omdannelse. Leukoplakien er den vigtigste af disse forandringer. Ifølge det traditionelle paradigme er potentialet for malignitet i leukoplakier relateret til bl.a. lokalisation og forekomst af epiteldysplasi. Nyere undersøgelser har dog ikke kunnet bekræfte dette, men alene den kliniske type, homogen/ non-homogen leukoplaki, og størrelse af forandringen synes at spille en rolle. Der er ikke overbevisende positiv effekt af kirurgisk fjernelse af leukoplakier. Der er imidlertid fundet karcinomer ved undersøgelse af kirurgisk fjernede læsioner, uden at disse var opdaget ved biopsitagningen. Der kan dermed af hensyn til diagnostikken være grundlag for en sådan kirurgisk fjernelse.

Klinisk relevans:

Premalignant oral mucosa lesions Identification of premalignant oral mucosal lesions is an essential part of dentists’ preventive efforts. Oral leukoplakia is the most important of these lesions and according to the traditional paradigm the potential for malignant development is related to localization and presence of epithelial dysplasia. While recent studies have not supported this paradigm, future malignant development does vary with clinical type (i.e. homogenous/ non-homogenous leukoplakia), and the size of the lesion. There seems to be no positive effect of surgical removal of the lesions on future malignant development. Since a number of carcinomas not identified by the preoperative biopsy were present in the removed lesions, however, it may be desirable to remove the lesions to assist with diagnosis.