Sedering og generel anæstesi ved tandbehandling af børn med kooperationsproblemer

Oversigtsartikel Dato: 25.09.2014

I denne artikel belyses aspekter af kooperationsproblemer ved tandbehandling og retningslinjer for brugen af sedering med midazolam. Derudover omtales en opgørelse fra en stor kommunal tandpleje i Danmark, hvor der er gennemført 233 tandbehandlinger med samtidig brug af vågen sedering. Endelig beskrives de typer af tandbehandling, som sædvanligvis udføres i generel anæstesi, samt hvorledes tandbehandling i generel anæstesi kan være organiseret.

Klinisk relevans:

Sedation and general anaesthesia in dental treatment of children with behaviour management problems: This report elucidates aspects of behaviour management problems (BMP) in dental treatment, and the guidelines for conscious sedation with midazolam. Furthermore, some of the results from a study reporting on 233 dental treatments carried out in a large Danish public dental service are described. Finally, it describes how dental treatment performed under general anaesthesia can be carried out.