Skeletal forankring - nye muligheder inden for tandreguleringen

Sekundær artikel Dato: 01.05.2014

En gedigen forankring er en nødvendig forudsætning for, at en tandregulering skal lykkes. Traditionelt har tandforankring eller ekstraorale ortodontiske apparaturer været anvendt til en forankring, såsom nakketræk. Sådanne forankringsmetoder har ikke altid været tilstrækkeligt kraftige, og behandlingsresultatet afhænger afgørende af patientens samarbejdsevne og samarbejdsvilje. Med en knoglefastgørelse, dvs. en skeletal forankring, kan de problemer undgås. I denne litteraturgennemgang behandles mulighederne i forbindelse med valg af skeletal forankring. Implantatankre beregnet til tandregulering og anvendelse af tandimplantater som ankre har øget behandlingsmuligheder for patientgrupper, der tidligere var svært håndterlige. På basis af litteraturen er miniimplantater på en snæver indikation billige og det enkleste udførlige alternativ. Især anvendelsen af miniimplantater betaler sig, eftersom de er nemme at sætte i og fjerne. På mere krævende indikationer eller langvarige behandlinger bør en indsættelse af miniplader eller palatinale implantater overvejes. Disse ankre har klart mindre tendens til at løsne sig end miniimplantaterne. Tandimplantater er i vidt omfang hos partielt tandløse et væsentligt ankeralternativ, som gør det muligt at anvende implantaterne senere ved en rehabiliteringsbehandling.

Klinisk relevans:

Skeletal Anchorage – New Possibilities for the Orthodontic Treatment: Skeletal anchorage (SA) is widely used in orthodontic practice. In spite of the many SA devices on the market, randomized controlled studies are still lacking, and clinical routines are based mainly on experiences from dental implantology. Recent meta-analysis shows that palatal implants and miniplates (Ortho®) provide stronger and more reliable anchorage than micro- and miniscrews. Therefore, for complex, long-lasting treatments, the clinician should choose palatal implants or miniplates rather than micro- or miniscrews. Palatal implant is an alternative to the use of headgear. In the lower jaw, miniplates provide absolute anchorage and allow orthopedic correction or orthodontic tooth movements traditionally not thought possible with conventional methods of anchorage. The marked benefits of miniscrews are low price as well as easy insertion and removal. Histological studies with animals have shown that the osseointegration of titanium miniscrews is less than half that of conventional dental implants. Incomplete osseointegration represents a distinct advantage in simple, short-term orthodontic applications. Finally, conventional dental implants are useful for partially edentulous adult patients, when later tooth replacement is required. However, implant positioning before orthodontic treatment may be challenging and usually requires multidisciplinary treatment planning.