Specifik nakke- og skuldertræning til tandlæger, klinikassistenter og tandplejere

Originalartikel Dato: 02.12.2014

Introduktion – Prævalensen for nakke- og skuldersmerter er meget høj hos tandlæger, klinikassistenter og tandplejere (medarbejdere i tandplejen), idet de er udsat for ensidigt gentaget arbejde. Specifik nakke- og skulderstyrketræning med en varighed fra 12-60 minutter om ugen har i tidligere undersøgelser vist at nedsætte nakkesmerter hos kontoransatte og laboranter, dvs. arbejdstagere med tilsvarende ensidigt gentaget arbejde i nakke/skuldre. Formål – At undersøge, om 6 minutters specifik styrketræning, hver dag 5 dage om ugen vil reducere eller helt afhjælpe nakke- og skuldersmerter hos medarbejdere i tandplejen, der har smerter i nakke og skulderregionerne. Materiale og metoder – Der blev rekrutteret 41 kvinder og to mænd, som havde smerter i nakke- og skulderregion mindst otte dage det forløbne år og med en smerteintensitet de sidste tre måneder ≥ 2 på en nominal skala fra 0-9 (0 svarende til ingen smerte og 9 værst tænkelig). De blev randomiseret til en referencegruppe (REF) eller en træningsgruppe (TG), der trænede med elastik: shrugs, lateral raise, reverse flies og front raise. De primære resultatmål var smerteintensitet i nakke og skulder, og de sekundære resultatmål var arbejdsevne målt på en nominal skala fra 0-4 vurderet for fire spørgsmål om besvær med at udføre arbejdet (0 bedst, 4 værst). Resultater – Ved baseline havde TG gennemsnitsværdier (± sd) for smerte i nakken på 5,00 (± 1,67) de seneste tre måneder og i højre skulder på 4,05 (± 3,15) den seneste uge. Disse var ikke signifikant forskellige fra REF. Sammenlignet med REF faldt smerteintensiteten signifikant i TG med 1,22 point i nakken (TG-2,32 (±1,97) og REF -1,10 (±2,03)) og 1,62 point i højre skulder (TG-2,05 (±1,78) og REF -0,43 (±2,64)). I TG – men ikke i REF – blev arbejdsevnen signifikant forbedret fra baseline 1,21 (± 0,98) til followup 0,53 (± 0,70), og denne ændring for at udføre sit arbejde så godt, som man vil, var også signifikant større i sammenligning med REF. Konklusion – En lille daglig dosis specifik styrketræning reducerer nakke- og skuldersmerter og forbedrer arbejdsevnen hos medarbejdere i tandplejen.

Klinisk relevans:

Background – The prevalence of neck and shoulder pain is high among employees in dentistry through exposure to highly monotonous and repetitive work. Physical exercise in the terms of specific neck and shoulder strength training for as little as 12 minutes and up to 1 hour per week has proven to be effective in relieving neck pain among workers with monotonous repetitive work such as office workers and industrial workers. Objectives – This study determined the effect of 6 minutes strength training a day, 5 days a week, for relieving neck and shoulder pain among those employees in dentistry who have frequent symptoms. Methods – In all 41 women and 2 men with neck and shoulder pain (intensity ≥ 2 the last 3 month on a scale 0-9 and duration, ≥ 8 days the last year) were cluster randomized to a reference group (REF) or a training group (TG), who were training with elastic tubing including the exercises: shrugs, lateral raise, reverse flies, and front raise. Primary outcome was intensity of neck and shoulder pain and secondary outcome was changes in work ability on a scale 0-4 (0 = best, 4 = worst). Results – At baseline the mean (± sd) pain intensity was: in the neck 5.0 (±1.67) the last 3 month, and in the right shoulder 4.0 (± 3.15) the last week for the training group. There were no significant differences between REF and TG. Compared with REF neck and right shoulder pain in TG decreased significantly 1.22 point in the neck (TG -2.32 (± 1,97) and REF -1.10 (± 2.03)) and 1.62 point in the right shoulder (TG -2.05 (± 1.78) and REF -0.43 (± 2.64)), respectively. In the TG – but not in REF – the work ability improved significantly from base line 1.21 (± 0,98) to follow-up 0.53 (± 0.70) compared with REF. Conclusion – A small amount of daily specific neck and shoulder strength training reduced neck- and shoulder pain and improved work ability among employees in dentistry.