Accidentel fraktur af en injektionskanyle ved mandibularanalgesi

Kasuistik Dato: 08.04.2024

Baggrund – Accidentel fraktur af instrumenter, injektionskanyler og suturnåle er en utilsigtet hændelse, der er yderst sjældent forekommende i tandlægepraksis. Udviklingen af engangskanyler og forbedrede metallegeringer har mindsket risikoen betydeligt for kanylefraktur. Patienttilfælde – En 54-årig kvinde blev henvist fra egen tandlæge til Kæbekirurgisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital, for fjernelse af en fraktureret injektionskanyle, der var opstået i forbindelse med anlæggelse af mandibularanalgesi. Cone Beam CT-scanning viste, at injektionskanylen var beliggende kranielt og medialt for foramen mandibulae. Kanylen blev fjernet i generel anæstesi via en transoral adgang. Det postoperative forløb var komplikationsfrit. Konklusion – Fraktur af injektionskanyler i tandlægepraksis er en meget sjælden komplikation. I det aktuelle patienttilfælde blev den frakturerede kanyle fjernet i generel anæstesi. Kontrol efter tre uger viste normale forhold, og patienten blev afsluttet.

Fracture of an injection needle during administration of mandibular nerve block Background – Accidental fracture of instruments, injection needles and suture needles is an adverse event that is extremely rare in dental practice. The development of disposable needles and improved metal alloys has significantly reduced the risk of these injurie. Case study – A 54-year-old women was referred from her private dentist to the Department of Oral and Maxillofacial Surgery, Aalborg University Hospital for removal of a fractured injection needle which occurred during administration of inferior alveolar nerve block. Cone Beam CT scanning identified that the needle was located medial and cranial to the mandibular foramen. The needle was removed through a transoral approach under general anaesthesia. The postoperative follow-up was uneventful. Conclusion – Fracture of injection needles is a very rare complication. The fractured needle was removed under general anaesthesia. Follow-up after three weeks was normal without any permanent injuries.