Dento-alveolær kirurgi på børn og unge

Fokusartikel Dato: 08.04.2024

Dento-alveolær kirurgi på børn og unge forudsætter, at det samlede team besidder børnekompetence, dvs. den nødvendige odontologiske indsigt, høj kompetence indenfor kommunikation med børn og forældre samt en positiv holdning til børn og forældre. Indgrebene forudsætter grundigt kendskab til sedering og smertekontrol. Klinikfaciliteterne må indrettes således, at barnets accept af behandlingen fremmes mest muligt, bl.a. ved at tilpasse standard hygiejneprocedurer for dento-alveolære indgreb på voksne, således at afdækning af barnets ansigt kan undgås, og forældrene kan få mulighed for at være til stede på klinikken under behandlingen. Et tæt samarbejde mellem tandlæge og klinikassistent er afgørende. En analyse af knap 400 dento-alveolære kirurgiske indgreb på børn og unge udført i en stor kommunal tandpleje i skoleåret 2010 til 2011 viste, at de hyppigste indgreb var: denudering af permanente hjørnetænder i overkæ- ben, denudering af permanente andenmolarer, amotio af tredjemolarer og amotio af overtallige tænder. Derudover blev der udført en række forskellige, mindre hyppige indgreb på såvel bløddele som knogle og tænder. Det konkluderes, at der forholdsvist sjældent er behov for dento-alveolære kirurgiske indgreb på børn, og at disse indgreb derfor bør samles på relativt få behandlere, der får mulighed for at opbygge kompetence på feltet ved et større behandlingsvolumen.

Klinisk relevans:

Artiklen er baseret på erfaringerne med dento-alveolær kirurgi på børn og unge i en stor, kommunal tandpleje. Den er derfor relevant for alle, der henviser til eller selv gennemfører denne form for behandling. 

Paediatric dentoalveolar surgery: Paediatric dentoalveolar surgery requires high competency in management of children and adolescents from all members of the dental team, including relevant odontological knowledge, extensive communication competencies, and a positive attitude to children and their parents. Competency in pain control and sedation are of paramount importance. Clinical procedures, including standard procedures for surgical hygiene, have to be modified to ensure the collaboration of the child. Parents have to be allowed to be present in the clinic, if they and the child want. A close cooperation between the operating dentist and the chair-side assistant is essential. Out of close to 400 dentoalveolar surgical interventions in children and adolescents performed in a large Danish municipal dental service in the school year 2010 to 2011, the most frequent were: denudation of permanent canines of the upper jaw, denudation of second permanent molars, removal of third molars, and removal of supernumerary teeth. In addition to these interventions, a number of less frequent interventions were carried out, involving soft tissues as well as bone and teeth. It is concluded that dentoalveolar surgical interventions in children and adolescents are relatively rare, and that they should be centralized in order to obtain sufficient volume.