Epilepsi og orale manifestationer

Fokusartikel Dato: 04.04.2024

Risiko for sygdom i mundhulen hos patienter med epilepsi

Epilepsi er en kronisk neurologisk lidelse, der ofte vil kræve medicinsk behandling for at holde patienterne fri for anfald. Lidelsen kan have betydning for patientens psykosociale og kognitive udvikling, der indirekte kan have betydning for den orale sundhed. Derudover kan den antiepileptiske medicin have bivirkninger, som
kan påvirke mundhulen, samt interagere med nogle af de mest anvendte præparater udskrevet fra tandlægepraksis. 

Klinisk relevans:

I forhold til tandlægernes mulighed for at risikovurdere, og dermed få kategoriseret deres patienter korrekt, er det mere end nogensinde blevet
vigtigt at være opdateret på patienternes sygdomme og deres medicinforbrug. Epilepsi og antiepileptisk medicin kan have betydning for patienternes risiko for sygdomsudvikling i mundhulen, og nedenstående artikel vil give en fokuseret gennemgang af de mest relevante problemer i forhold til mødet og behandlingen af patienter med epilepsi.

Epilepsy and oral manifestations
Epilepsy is a chronic neurological disorder, medical treatment is often needed in order to keep the patients seizure-free. Epilepsy may have an impact on the psyco-social, and cognitive development, which indirectly can influence the oral health. Furthermore, the medication used to treat patients with epilepsy may have some side-effects affecting the oral cavity, and may interact pharmacologically with some of the mostly used drugs prescribed inthe dental practise.