Nutritiv rakitis i Danmark – medicinske og orale manifestationer

Fokusartikel Dato: 04.04.2024

Rakitis, også kaldet ”engelsk syge”, er en sygdom, der oftest skyldes langvarig D-vitaminmangel. Rakitis er en sjælden sygdom, der primært optræder blandt børn med forældre af anden etnisk baggrund end dansk, men
sygdommen ses også blandt børn af etnisk danske forældre. Sygdommen manifesterer sig klinisk i skelettet hos børn i vækst, men tillige forstyrres barnets tanddannelse. Oftest vil de skeletale manifestationer og deformiteter hele op/korrigeres med en sufficient behandling i form af et D-vitamin- og evt. kalciumtilskud.
Sygdommens følger i tandsættet ses som permanente emaljedefekter, og skaderne forsvinder således ikke trods sufficient medicinsk behandling. Følges den af Sundhedsstyrelsen anbefalede daglige D-vitaminprofylakse på 10 µg til alle børn imellem 0-2 år og desuden til alle børn med risikofaktorer for D-vitaminmangel, kan rakitis forebygges. 

Klinisk relevans:

Det er af betydning for tandplejepersonale at have viden om børns daglige behov for D-vitamin samt de emaljedefekter, som kan opstå i forbindelse med nutritiv rakitis. Herved kan forældre til børn
med kendt D-vitaminmangel vejledes om mulig manifestation af sygdommen i tandsættet samt evt. afledt behandlingsbehov ved de regelmæssige tandlægebesøg.

Nutritional rickets in Denmark – medical and oral manifestations
Rickets, also known as ’the disease of the English’, is a disease most often caused by long term vitamin D deficiency. Rickets is a rare disease primarily seen among children with parents of ethnical background other than Danish, but the disease is also seen among ethnic Danish children. The disease affects the skeleton of growing children in addition to their dental development. Most often, the skeletal manifestations and deformities heal by vitamin D treatment and eventually also a calcium supplement. The dental manifestations, however, are permanent and do not heal upon medical treatment. Rickets may be prevented by following the vitamin D prophylaxis of 10 µg per day in all children aged 0-2 years and in all other children at risk of vitamin D deficiency, as recommended by the Danish Health and Medicines Authority

Emner