Ortodontisk-kirurgisk behandling af en patient med Sturge-Webers syndrom

Kasuistik Dato: 08.04.2024

Baggrund – Sturge-Webers syndrom er en medfødt, yderst sjælden, ikke arvelig lidelse, som er karakteriseret ved vaskulære malformationer, der kan medføre rødlige modermærkelignende forandringer på huden, synsproblemer, epilepsi og mental udviklingshæmning. Patienttilfælde – En 14-årig dreng med Sturge- Webers syndrom fik foretaget ortodontisk-kirurgisk behandling af en vækstbetinget kæbedeformitet. Den forudgående diagnostiske udredning beskrives, og de behandlingsmæssige forholdsregler forud for kirurgi på patienter med Sturge-Webers syndrom diskuteres. Konklusion – Vaskulære malformationer i ansigtet og kæbeskelettet kan forårsage kraftig blødning ved kirurgiske indgreb i tand-, mundog kæberegionen. Præoperativ udredning og nødvendige forholdsregler er derfor vigtige forud for kirurgisk intervention på patienter med Sturge-Webers syndrom.