Ortodontisk tandflytning på patienter i behandling med bisfosfonat

Oversigtsartikel Dato: 08.04.2024

Et stigende antal af patienter over 60 år søger ortodontisk behandling. En del af disse patienter er eller har været i bisfosfonatbehandling. Formålet med artiklen er at belyse bisfosfonaters (BF) interaktion med ortodontisk tandflytning. Artiklen er baseret på en litteraturgennemgang af tilgængelige data og undersøgelser indsamlet fra PubMed samt danske hjemmesider relevante for emnet. BF anvendes til osteoporosebehandling, og behandling af patienter med cancermetastaser i skelettet. Endvidere til behandling af hypercalcæmi og forskellige sjældne knoglemetaboliske sygdomme. BF hæmmer hovedsageligt osteoklastaktiviteten og dermed knogleremodellering. I ortodontien sker tandflytning som følge af tryk og træk i parodontalfibrene. Og da knogleombygningen spiller en betydelig rolle i den ortodontiske tandflytning, er BF’s indvirkning på knoglerne vigtig at erkende. BF’s interaktion med ortodontisk tandflytning kan være negativ, eksempelvis ved insufficient lukning af ekstraktionsmellemrum og diastemata samt manglende parallelforskydning af tandrødder. Interaktionen kan også være positiv, da BF muligvis kan formindske ekstern rodresorption og nedsætte recidivtendensen efter visse ortodontiske behandlinger. De fleste af de ovennævnte resultater er baseret på dyreeksperimentelle studier, som endnu ikke er undersøgt hos mennesker. Endvidere, da de fleste undersøgelser er kasuistikker eller tværsnitsstudier, er der behov for longitudinelle undersøgelser vedrørende forholdet mellem BF og ortodontisk tandflytning.

An increasing number of patients over 60 years of age are seeking orthodontic treatment. Some of these patients have been or are taking bisphosphonates (BF). The aim of the article is to describe BF’s interaction with orthodontic tooth movement. The assignment is a literature review of available data collected from PubMed and Danish websites relevant to the topic. BF is used in the treatment of osteoporosis, and metastases to the bones during the spread of cancer, hypercalcaemia and rare bone metabolic diseases. BF works by inhibiting osteoclast activity and subsequently bone remodeling. Tooth movement in orthodontics occurs as a result of pressure and pulling in the periodontal fibers and since the bone plays an important role in the orthodontic tooth movement, BF’s impact on bone remodeling is important to acknowledge. BF interaction with orthodontic tooth movement may be negative, as insufficient closure of extraction space and diastemata and lack of parallel displacement of the roots. The interaction may also be positive, as BF may reduce external root resorption and decrease of relapse after curtain orthodontic treatments. The majority of the above-mentioned results are based on animal studies. Furthermore, as most of the studies are based on case reports or cross-sectional studies, there is a need for longitudinal studies on the relationship between BF and orthodontic tooth movement.