Parodontologisk konsensus: Fokus på forebyggelse

Fokusartikel Dato: 08.04.2024

En europæisk konsensuskonference vedrørende forebyggelse af parodontale sygdomme og sygdomme i relation til implantater har været afholdt, og resultaterne er netop blevet offentliggjort. Blandt konferencens konklusioner og anbefalinger kan nævnes: Alle patienter skal screenes for parodontale og peri-implantære sygdomme, og befolkningen skal gøres opmærksom på, at gingival blødning er et faresignal. Forekomsten af sygdom i vævene omkring implantater er høj, og periimplantitis er vanskelig at behandle, og patienter med implantater bør derfor undersøges hyppigt. Patienter, der har gennemgået en parodontalbehandling, skal efterfølgende indgå i et program med hyppige kontrolundersøgelser og støttebehandlinger.

European consensus: Focus upon prevention: The European Federation of Periodontology has published the proceedings from a European workshop on effective prevention of periodontal and peri-implant diseases. The conclusions and recommendations of the workshop include: Validated periodontal screening methods are a fundamental requirement for all patients; the public should be informed that gingival bleeding is the first sign of periodontal disease; peri-implant diseases are highly prevalent and difficult to manage. Accordingly, patients with implants should be examined regularly and long-term success of periodontal therapy requires participation in a secondary prevention program including frequent examinations and supportive therapy.