Retention af rodstifter: effekt af retentionscement, cementfilmtykkelse og forbehandling af rodstiften

Sekundær artikel Dato: 08.04.2024

Introduktion og formål – Rodstifters retention kan skabes ad mikromekanisk vej ved fastlåsning af konventionelle cementer i ujævnheder i rodstiftens og dentinens overflader eller via adhæsiv binding ved anvendelse af adhæsiv og plastcement. Denne undersøgelse havde til formål at belyse effekten af cementfilmtykkelsen på forbehandlede og ikke-forbehandlede rodstifter cementeret med zinkfosfatcement eller plastcement. Materiale og metoder – Præfabrikerede zirkoniumstifter (CosmoPost; 1,4 mm) blev cementeret med zinkfosfatcement (DeTrey Zinc) eller med selvætsende plastcement (Panavia F2.0). Efter fjernelse af tandkronen på 360 ekstraherede præmolarer, hjørnetænder eller incisiver blev rodkanalerne præpareret med cylindriske rodkanalbor til tre forskellige kanaldiametre. Halvdelen af rodstifterne blev ikke forbehandlet, mens den anden halvdel blev forbehandlet med et tribokemisk silikatiseringssystem (CoJet). Rodstifterne blev cementeret i de præparerede rodkanaler (n = 30/gruppe) og derefter opbevaret i vand ved 37°. Efter syv dage blev stifternes retention målt ved at ekstrahere dem fra rodkanalerne. Resultater og konklusion – Forbehandling med det tribokemiske silikatiseringssystem resulterede i øget retention uanset cementtype. Øget cementfilmtykkelse resulterede i reduceret retention af ikke-forbehandlede rodstifter uanset cementtype. Øget cementfilmtykkelse resulterede ligeledes i reduceret retention af forbehandlede rodstifter cementeret med zinkfosfatcement, men havde ingen indflydelse på retentionen af forbehandlede stifter cementeret med plastcement. Rodstifternes retention afhang således af typen af cement, af cementfilmtykkelsen samt af forbehandling af rodstifterne.

Retention of root canal posts: effect of cement film thickness, luting cement, and post pretreatment Introduction and purpose –The retention of root canal posts can be obtained through micromechanical “interlocking” of traditional cements in the surface of the post and the dentin or through adhesive bonding of resin cements. The aim of this study was to investigate the effect of cement film thickness of a zinc phosphate or a resin cement on retention of untreated and pretreated root canal posts. Material and methods – Prefabricated zirconia posts (CosmoPost; 1.4 mm) and two types of luting cements (a zinc phosphate cement (DeTrey Zinc) and a self-etch adhesive resin cement (Panavia F2.0) were used. After removal of the crowns of 360 extracted premolars, canines, or incisors, the root canals were prepared with a parallel- sided drill system to three different final diameters. Half of the posts did not receive any pretreatment. The other half of the posts received tribochemical silicate coating according to the manufacturer’s instructions. Posts were then luted in the prepared root canals (n = 30/group). Following water storage at 37°C for 7 days, retention of the posts was determined by the pull-out method. Results and conclusion – Irrespective of the luting cement, pretreatment with tribochemical silicate coating significantly increased retention of the posts. Increased cement film thickness resulted in decreased retention of untreated posts, at least up to a certain cement film thickness, and of pretreated posts luted with zinc phosphate cement. Increased cement film thickness had no influence on retention of pretreated posts luted with resin cement. Thus, retention of the posts was influenced by the type of luting cement, by the cement film thickness, and by the post pretreatment.